TEXTPREKLAD.COM

Interpret: young guns - Název: buried 

Písňové texty a překlad: young guns - buried Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od young guns! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno y od young guns a podívejte, jaké další písničky od young guns máme v našem archívu, např. buried.

Původní

[Verse 1]

White light

Slowly pulls me under

Try to close my eyes

Your room is tainted with regret

Spreading the boxes underneath your bed

I can't help but wonder

If it's worth the fight

Do we really get what we deserve?

[Chorus 1]

What are you hiding?

Bury it down so easily

Save the last rights on a eulogy

Just bury it down, bury it down, bury me

Bury it down, bury it down, bury me

[Verse 2]

Why hide?

Watch you push me under

I won't change my mind

The final chapter I'll forget

Down the pages that I never wrote

I'll listen to my heart

Down here in the dark

[Chorus 2]

What are you hiding?

Bury it down so easily

Save the last rights on a eulogy

Just bury it down, so we can't be seen

If we're all bound to break

Don't stand our ceremony

Put us in the ground, so I can't be free

Bury me down, bury me down, bury me

[Bridge]

Now I know for what it's worth

In every death there is a birth

So why don't you lower me down?

And every end there is a start

I'll listen to my beating heart

I know how far away I have

[Chorus 2]

What are you hiding?

Bury it down so easily

Save the last rights on a eulogy

Just bury it down, so we can't be seen

If we're all bound to break

Don't stand our ceremony

Put us in the ground, so I can't be free

Bury me down, bury me down, bury me

[Outro]

Lower me down, find a way out to bury me

Lower me down, find a way out to bury me

překlad

[Verš 1]

Bílé světlo

Pomalu mě táhne pod vodu

Snažím se zavřít oči

Tvůj pokoj je poskvrněný lítostí

Rozložené krabice pod tvou postelí

Nemůžu si pomoct, ale přemýšlím

Jestli to stojí za ten boj

Opravdu dostaneme to, co si zasloužíme?

[Chorus 1]

Co skrýváš?

Pohřbít to tak snadno

Nech si poslední práva na pohřební řeč

Jen to pohřběte dolů, pohřběte to dolů, pohřběte mě

Pohřběte to, pohřběte to, pohřběte mě

[Verš 2]

Proč se schovávat?

Dívej se, jak mě tlačíš pod sebe

Já si to nerozmyslím

Poslední kapitolu zapomenu

Dole na stránkách, které jsem nikdy nenapsal

Budu poslouchat své srdce

Tady dole ve tmě

[Chorus 2]

Co skrýváš?

Pohřbít to tak snadno

Nech si poslední práva na smuteční řeč

Jen to pohřbít dolů, aby nás nebylo vidět

Když jsme všichni povinni se zlomit

Nestůjte na našem obřadu

Ulož nás do země, abych nemohl být volný

Pohřběte mě, pohřběte mě, pohřběte mě

[Most]

Teď už vím, jakou to má cenu

V každé smrti je zrození

Tak proč mě nespustíš dolů?

A na každém konci je začátek

Budu poslouchat své tlukoucí srdce

Vím, jak daleko mám

[Chorus 2]

Co skrýváš?

Pohřbít to tak snadno

Nech si poslední práva na smuteční řeč

Jen to pohřbít dolů, aby nás nebylo vidět

Když jsme všichni povinni se zlomit

Nestůjte na našem obřadu

Ulož nás do země, abych nemohl být volný

Pohřběte mě, pohřběte mě, pohřběte mě

[Outro]

Spusťte mě dolů, najděte cestu ven, abyste mě pohřbili

Spusť mě dolů, najdi cestu ven, abys mě pohřbil.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com