TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ween - Název: tried and true 

Písňové texty a překlad: ween - tried and true Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ween! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno w od ween a podívejte, jaké další písničky od ween máme v našem archívu, např. tried and true.

Původní

At the dawn, I woke, I was alone, rising

I called you on, the force, of time and space, calling

And as she came, to me, I fell back down, realizing

Oh that it's cool, for you, to love me now, I'm everything

Everything, 'cause tried, and true, I see the light in you

Oh han you dig in my soul, could you smell my whole, life?

You bent the edge, eclipsed, and turned around, aligning

And though the dark, sparked rays of violet light, blinding

I went about, the job, of sowing thoughts, and feelings

Oh some were good, some bad, I felt the cries, of healing

'Cause tried and true, I see the light in you

Oh can you dig in my soul, could you smell my whole, life?

Rise, my Dawn, you've been awake too long

Let me rest in time, while I blow your mind

At the dawn, I woke, I was alone, rising (I got ya)

I called you on, the force, of time and space, calling (see them)

And as she came, to me, I fell back down, realizing (creation)

that it's cool, for you, to love me now, I'm everything (I am)

Everything,'cause tried and true, I see the light in you

Can you dig in my soul, could you smell my whole, life?

překlad

Za svítání jsem se probudil, byl jsem sám, vstával jsem

Zavolal jsem tě, síla, času a prostoru, volání

A když přišla, ke mně, padl jsem zpátky, uvědomil jsem si.

Ach, že je to v pohodě, pro tebe, milovat mě teď, jsem všechno

Všechno, protože vyzkoušené a pravdivé, vidím v tobě světlo.

Oh han se mi hrabeš v duši, mohl bys cítit celý můj, život?

Ohnul jsi okraj, zatměl se a otočil, vyrovnal se

A i když tma, jiskřila paprsky fialového světla, oslňujícího

Já jsem se pustil do práce, rozsévání myšlenek a pocitů.

Některé byly dobré, jiné špatné, cítil jsem výkřiky, uzdravení.

Protože vyzkoušené a pravdivé, vidím v tobě světlo.

Ach, můžeš se mi hrabat v duši, mohl bys cítit celý můj, život?

Vstaň, má Jitřenko, příliš dlouho jsi bděla.

Nech mě odpočívat v čase, zatímco já ti vyfouknu mysl

Za svítání, probudil jsem se, byl jsem sám, vstávám (mám tě)

Zavolal jsem tě, síla, času a prostoru, volá (viz je)

A když přišla, ke mně, padl jsem zpět, uvědomil si (stvoření)

že je to v pohodě, pro tebe, milovat mě teď, jsem všechno (jsem)

Všechno,'protože vyzkoušené a pravdivé, vidím v tobě světlo

Můžeš se mi hrabat v duši, mohl bys cítit celý můj, život?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com