TEXTPREKLAD.COM

Interpret: watsky - Název: $$ 

Písňové texty a překlad: watsky - $$ Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od watsky! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno w od watsky a podívejte, jaké další písničky od watsky máme v našem archívu, např. $$.

Původní

[Verse 1]

My head's up in the sky it's higher than the clouds are

I like to look up at the stars and wonder how far?

From what I hear, about a billion babies are delivered

Everyday and so it's like the planet is a clown car

I know it probably shouldn't work, but we all fit

Like a Micky D's Play Place ball pit.

So look at me! I'm about to jump up in it

And be swimming through syringes like a motherfucking dolphin

I could have an outburst. There's a lot of freaky people

On the planet and it makes me want to crowd surf

Everybody, everywhere dig downwards

That's what we work for. Party at the Earth's core

Don't know where to go to go far

But if I go then I know I should go hard

And if I go and I never come back

Then I'll send a post card and a couple thumb tacks

[Hook]

Said I'm looking...

I'm looking...

I'm looking for energy everywhere

I'm looking...

I'm looking...

I'm looking for energy

[Verse 2]

Teacher said this party started with a loud bang

The waymy ears are ringing I don't hear sound, man

I'm steady looking at the crowd like a proud dad

For coming out instead of clicking on a mouse pad

Steal a bounce-house. Fill it full of helium

Ride it like a blimp. I think that it'd be really fun

To do a triple flip in zero gravity

While puffing on a Philly blunt and shooting stars with a BB gun

Tonight I'm looking at something that I've never seen before

I might even paint graffiti on a meteor

Cause I can reach it, homie. Veni vidi vici

It's all peachy, got a vision of the future on a Ouija board

Didn't believe it I, though it was CGI

Why don't you decide, if we're computerized?

Assuming you and I - are alive

And tomorrow is the rapture I wonder what you want to do tonight

[Hook]

I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna

I don't wanna end up as an anybody-everybody

Isn't anybody made of arteries and antibodies

And you never get to see confetti without getting bloody

If you read ahead, you'd all be surprised

Spoiler alert – we're all going to die

But I'll be hooping in the drive way in the clouds

Shooting fouls with that big orange ball in the sky

When I die. When I say 'well I made it', I'll be way

Celebrated, or remain as a staple

If I stay hella faded, then I'll fade, and my fate will be the same

As the fakers with the chains on the labels

Shame people do it for the fame and the cash

Not the flame and the passion. I train through the pain

And I frame every passage as a way to stay fit

Cause an 808 kick is my Gatorade drink

překlad

[Verš 1]

Moje hlava je na obloze, je výš než mraky.

Rád se dívám na hvězdy a přemýšlím, jak daleko?

Podle toho, co jsem slyšel, se rodí asi miliarda dětí.

Každý den, a tak je to jako by planeta byla klaunské auto.

Vím, že by to asi nemělo fungovat, ale všichni se tam vejdeme.

Jako míč v Micky D's Play Place.

Tak se na mě podívejte! Chystám se do ní skočit

A proplouvat stříkačkama jako zkurvenej delfín.

Mohl bych mít výbuch. Je tu spousta ujetých lidí.

Na planetě je spousta lidí a já mám chuť surfovat v davu.

Všichni, všude kopat dolů

To je to, pro co pracujeme. Párty v jádru Země

Nevím, kam jít, abychom se dostali daleko

Ale když už jdu, tak vím, že bych měl jít tvrdě

A když půjdu a nikdy se nevrátím

Pak pošlu pohlednici a pár palců.

[Háček]

Said Hledám...

Hledám...

Hledám energii všude

Hledám...

I'm looking...

Hledám energii

[Verš 2]

Učitel říkal, že tahle párty začala hlasitým třeskem

Jak mi zvoní v uších, neslyším zvuk, člověče

Stále se dívám na dav jako hrdý otec

Že jsem vyšel ven místo klikání na podložku pod myš

Ukrást skákací hrad. Naplň ho heliem

Jezdit na něm jako na vzducholodi. Myslím, že by to byla vážně zábava

Udělat trojité salto v nulové gravitaci.

a přitom šlukovat Philly Blunt a střílet hvězdy ze vzduchovky.

Dnes v noci se dívám na něco, co jsem ještě nikdy neviděl.

Možná dokonce namaluju graffiti na meteorit.

Protože na něj dosáhnu, kámo. Veni vidi vici

It's all peachy, got a vision of the future on a Ouija board

Nevěřil jsem tomu, i když to bylo CGI.

Proč se nerozhodneš, když jsme počítačoví?

Za předpokladu, že ty a já - jsme naživu

A zítra je vytržení Zajímalo by mě, co chceš dělat dnes večer.

[Hook]

Nechci. Já nechci. Nechci. Já nechci

Nechci skončit jako kdokoli.

Není nikdo stvořen z tepen a protilátek?

A nikdy neuvidíš konfety, aniž bys byl zkrvavený.

Kdybyste četli dopředu, byli byste všichni překvapeni.

Pozor, spoiler - všichni zemřeme.

Ale já budu hopsat na příjezdové cestě v oblacích.

Střílet fauly s tou velkou oranžovou koulí na obloze.

Až umřu. Až řeknu "no, zvládl jsem to", budu na cestě.

oslavován, nebo zůstane jako základna.

Když zůstanu pekelně vybledlý, tak vyblednu, a můj osud bude stejný

Jako falešní s řetězy na etiketách

Hanba lidem, kteří to dělají pro slávu a peníze.

Ne pro plamen a vášeň. Trénuji přes bolest

A každou pasáž si zarámuju jako způsob, jak zůstat fit

Protože 808 kick je můj Gatorade drink

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com