TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • W
  • »
  • watsky – cardboard castles

Interpret: watsky - Název: cardboard castles 

Písňové texty a překlad: watsky - cardboard castles Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od watsky! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno w od watsky a podívejte, jaké další písničky od watsky máme v našem archívu, např. cardboard castles.

Původní

[Hook]

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

[Bridge]

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

[Verse 1]

Because if we don’t build it, who will?

I do things on a shoestring that you couldn’t do for a cool mil

I run with no laces, and when I fall, I start

To build my Taj Mahal with shit I found at Dollar Mart

This life’s our greatest project

The journey’s all an art

But I built my perfect nest and it’s ‘bout to fall apart

Again and again and then I just I make it twice as high

And I give my tower teeth, and I watch it bite the sky

Because I might just cry if I don’t keep it moving

I focus on what I can make and not what just got ruined

‘Cause every stone will crumble down to dust, to dust, to dust

And I say love thy neighbor, and I say fuck thy hater

There’s nothing I can’t solve with duct tape and construction paper

I don’t want a Band-Aid, I’ll only rip it off, I’ll rip it off

[Hook]

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

[Verse 2]

I know someday I’ll pass, and maybe then rest

I’m laying on my back;

Heaven’s my bench press

‘Cause my imagination is crazy as Glenn Beck

A cloud is floating by in the shape of a rent check

And when the world ends, that’s what I’ll plan towards

Then I’ll trust girlfriends and maybe landlords

Cause I been played but I’m looking for more

I say, "What would I gain if I took it to court?"

‘Cause if people were perfect then there wouldn’t be war

We stay pushing but once we get a foot in the door

We get our toes chopped off and a foot of manure

I still gotta believe people

Are good at the core

‘Cause if we weren’t, what’s at stake?

Why would we stay to break what we make

And create all these beautiful mistakes

When they blow our house down let’s draw on the walls, the walls, the walls

[Bridge]

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

[Hook]

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

Out on the curb again

On the curb again

I’ve come to learn it’s hard and firm

Out on the curb again

[Bridge]

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

I’m in my room making cardboard castles

With shoestring rope

Soup spoon drawbridge

Tinfoil moat

I’m still dreaming after all these years

překlad

[Háček]

Znovu na obrubníku

Znovu na obrubníku

Zjistil jsem, že je to tvrdé a pevné

Znovu na obrubník

Znovu na obrubník

Znovu na obrubník

Zjistil jsem, že je to tvrdé a pevné.

Znovu na obrubník

[Most]

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z kartonu.

s provazem od bot

Polévková lžíce padací most

Příkop z alobalu

Po všech těch letech stále sním.

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z lepenky.

s provazem na tkaničky

Polévková lžíce padací most

příkop z alobalu

Pořád sním i po těch letech.

[Verš 1]

Protože když ho nepostavíme my, kdo ho postaví?

Dělám věci za pár šupů, které bys nedokázal udělat ani za super milión.

Běhám bez tkaniček, a když spadnu, začnu

To build my Taj Mahal with shit I found at Dollar Mart

Tenhle život je náš největší projekt

Cesta je umění

Ale postavil jsem si dokonalé hnízdo a to se rozpadá.

Znovu a znovu a pak ho prostě udělám dvakrát tak vysoké

A dávám své věži zuby a dívám se, jak se zakusuje do nebe

Protože bych se mohl rozplakat, kdybych ho neudržel v pohybu

Soustředím se na to, co můžu vytvořit, a ne na to, co se právě zničilo

Protože každý kámen se rozpadne na prach, na prach, na prach.

A já říkám, miluj bližního svého, a já říkám, ser na nenávidějícího.

Není nic, co bych nevyřešil lepicí páskou a stavebním papírem.

Já nechci náplast, já ji jenom strhnu, já ji strhnu

[Hook]

Zase venku na obrubníku

Zase na obrubníku

Přišel jsem na to, že je to tvrdé a pevné

Znovu na obrubník

Znovu na obrubník

Znovu na obrubník

Zjistil jsem, že je to tvrdé a pevné.

Znovu na obrubník

[Verš 2]

Vím, že jednoho dne projdu, a možná pak si odpočinu

Ležím na zádech;

Nebe je moje lavička

'Protože moje představivost je šílená jako Glenn Beck

Kolem pluje mrak ve tvaru šeku na nájemné

A až svět skončí, k tomu budu směřovat.

Pak budu věřit přítelkyním a možná i domácím.

Protože jsem byl hrán, ale hledám víc

Říkám si: "Co bych získal, kdybych to dal k soudu?".

Protože kdyby lidé byli dokonalí, tak by nebyla válka.

Zůstáváme tlačit, ale jakmile se dostaneme do dveří.

A pak nám useknou prsty na nohou a nacpou nás hnojem.

Pořád musím věřit lidem

jsou v jádru dobří

Protože kdybychom nebyli, co by bylo v sázce?

Proč bychom zůstávali, abychom rozbili to, co děláme

A vytvářet všechny ty krásné chyby

Když nám zboří dům, pojďme kreslit na zdi, na zdi, na zdi

[Most]

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z kartonu

s provazem od bot

Polévkovou lžící padací most

příkop z alobalu

Po všech těch letech stále sním.

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z lepenky.

s provazem na tkaničky

Polévková lžíce padací most

příkop z alobalu

Pořád sním i po těch letech.

[Hook]

Znovu na obrubníku

Znovu na obrubníku

Přišel jsem na to, že je tvrdý a pevný

Znovu na obrubníku

Znovu na obrubník

Znovu na obrubník

Zjistil jsem, že je to tvrdé a pevné.

Znovu na obrubník

[Bridge]

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z kartonu.

s provazem od bot

Polévková lžíce padací most

Příkop z alobalu

Po všech těch letech stále sním.

Jsem ve svém pokoji a dělám hrady z lepenky.

s provazem na tkaničky

Polévková lžíce padací most

příkop z alobalu

Pořád sním i po těch letech.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com