TEXTPREKLAD.COM

Interpret: wale - Název: the success 

Písňové texty a překlad: wale - the success Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od wale! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno w od wale a podívejte, jaké další písničky od wale máme v našem archívu, např. the success.

Původní

The worst thing is when you get comfortable. That's why success is the enemy. Lord forgive us, we're sinners. Was poor with the other children. Of course the ills that are less fortunate. Support while they're killing. Graduated from school just to live on their knees. And wonder why the undergrads. don't wait for summer for heat. Cause a drug dealer's destiny's still reaching that key. Who are y'all to disagree. While everybody is looking for somethin'. Where the lookouts look out and be like. "cuckoo, they comin'". So it's nothin' when the income is nothin'. And the heat never be on so get that heat from the oven. It's humility, still humanized by these memories. You and I could never eye to eye. Cause my style's like 5 guillotines. I'm more head then cutting off 5 foreheads. 10 I seen, the tenacity of my swords edge. Boy... Been built for that. Seen blood get spilt for less. These young bloods like a bad drug. Can't find a cure, take a pill back. Uh, rah rah, d. c. Mean "don't come". A "dick choke" if your ho cum. That was told to me by curt bone. And that's fact, shout out wayne and corn too. I ain't slang in the 80's but. I feel the pain y'all went through. As a hustler's "ambition" continues. All them side ways niggas try and do you like bishop. And I'm sorry if you 30, still purchasing nickels. Cause I'm pushing 30 and the nickel be purchasing wizards. Like "ted and zach, I got the bread, let's go and chat". Man I made so much off of beanies we can go over cap. El captain of the rappers songs, get at me dog. And I'm christ' dior with a crispy cuff over paranorms. Stuntin', oh oh, I'm stuntin'. Ho-bo if there's shit in the bus scoop us a seven. Avenue livin', whats up. Revenue up the wazoo cause I hustle. Used to listen to wasalu. I so was "kick, push"'ing the product out dtlr. Pardon me I'm just dwelling. Pursuing the exit from the cesspool we ascended. Uh tell me I ain't successful

překlad

Nejhorší je, když si zvyknete. Proto je úspěch nepřítelem. Pane, odpusť nám, jsme hříšníci. Byl jsem chudý s ostatními dětmi. Samozřejmě neduhy, které jsou méně šťastné. Podporovat, zatímco oni zabíjejí. Vystudovali školu, jen aby žili na kolenou. A diví se, že vysokoškoláci. nečekají na léto na teplo. Protože osud drogového dealera pořád sahá po tom klíči. Kdo jste vy, abyste nesouhlasili. Zatímco každý něco hledá. Kde vyhlídky vyhlížejí a jsou jako. "kukačka, oni přicházejí". Tak to nic není, když příjem je nic. A teplo nikdy nebude, tak si to teplo z pece vezměte. Je to pokora, ještě zlidovělá těmi vzpomínkami. My dva bychom se nikdy nemohli dívat z očí do očí. Protože můj styl je jako pět gilotin. Jsem víc hlava než uříznutí 5 čel. 10 Viděl jsem, houževnatost mého ostří meče. Chlapče... Na to jsem byl stavěný. Viděl jsem, jak se prolévá krev i za míň. Tyhle mladý krve jako špatný drogy. Nemůžeš najít lék, vezmi si pilulku zpátky. Uh, rah rah, D.C. Znamená "nechoď". "Dick choke", když se tvoje šlapka udělá. To mi řekl Curt Kost. A to je fakt, křičte Wayne a kukuřice taky. Nejsem slang v 80. letech, ale. Cítím tu bolest, kterou jste si prošli. Jak pokračuje "ambice" hustlera. All them side ways niggas try and do you like bishop. A mrzí mě, jestli si třicet, pořád kupuješ nikláky. Protože mně táhne na třicet a za nikláky si kupuju kouzelníky. Jako "Tede a Zachu, mám chleba, pojďme si pokecat". Člověče, já vydělal tolik na čepicích, že můžeme jít přes čepici. El kapitán rapperů písně, dostat na mě pes. A já jsem christ' dior s křupavou manžetou nad paranormou. Stuntin', oh oh, I'm stuntin'. Ho-bo jestli je v autobuse hovno, naber nám sedmičku. Avenue livin', whats up. Revenue up the wazoo cause I hustle. Used to listen to wasalu. I so was "kick, push"'ing the product out dtlr. Pardon, já jenom žiju. Snažím se dostat ze žumpy, do které jsme vlezli. Uh řekni mi, že nejsem úspěšný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com