TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • V
  • »
  • van morrison – the story of them

Interpret: van morrison - Název: the story of them 

Písňové texty a překlad: van morrison - the story of them Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od van morrison! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno v od van morrison a podívejte, jaké další písničky od van morrison máme v našem archívu, např. the story of them.

Původní

When friends were friends. And company was right. We'd talk and talk and sing. All through the night.. Morning came leisurely and bright. Downtown we'd walk. And passers by. Would shudder with delight. Mmmmmm!. Good times.... All the cats were there. Just dirty enough to say. "We don't care.". But the management had had complaints. About some cats with long long hair. "Look look look". And the people'd stare. "Why, you won't be allowed in. anywhere". Barred from pubs and clubs and. dancehalls. Made the scene at the Spanish rooms. at the falls. And man, four pints of that scrumpy was. enough to have you. Out of your mind.. Climbing up the walls. Out of your mind. But it was a gas, all the same. Now just around about this time with. the help of the three J's. Started playin' at the Maritime.. That's Jerry, Jerry and Jimmy. You know they were always fine. They helped us run the Maritime.. And don't forget Kit. Hitting people on the head and. knockin' them out. You know he did his best and all. Was something else.... Now people say, who are. Or what are Them. That little one sings and that big. one plays the guitar with. a thumble on his finger runs it up. and down the strings. The bass player don't shave much. I think they're all a little bit. touched. But the people came. And that's how we made our name. Too much it was. Yeah, good times. Wild, sweaty, crude, ugly. And mad.. And sometimes just a little bit sad. Yeah, they sneered and all. But up there, we just havin' a ball. It was a gas, you know. Some good times.... We are the Them take it or leave it. You know they took it. It kept coming. And we worked for the people. Sweet sweat. And the misty misty atmosphere. Gimme another drink of beer baby. Gotta get goin' here.... Blues come rollin'. Down all your avenue. Won't stop at the city hall. Just a few steps away. You can look up at. Maritime hotel. Just a little bit sad. Gotta walk away. Wish it well....

překlad

Když přátelé byli přáteli. A společnost měla pravdu. Povídali jsme si a povídali a zpívali. Celou noc.. Ráno přišlo pozvolné a jasné. V centru města jsme se procházeli. A kolemjdoucí. se třásli radostí. Mmmmmm!. Dobré časy.... Byly tam všechny kočky. Jen tak špinavé, aby se neřeklo. "Nám je to jedno.". Ale vedení mělo stížnosti. Na některé kočky s dlouhou dlouhou srstí. "Podívejte se, podívejte se". A lidi zírali. "Proč, vás nikam nepustí.". Zákaz vstupu do hospod a klubů a. tanečních sálů. Dělal scény ve španělských pokojích. u vodopádů. A člověče, čtyři půllitry toho škopku stačily na to, aby tě. ...zblbnout... Lezení po stěnách. Ztratil jsi rozum. Ale i tak to byla pecka. Teď zhruba v tuhle dobu s pomocí tří J. Začali jsme hrát v Námořní... To je Jerry, Jerry a Jimmy. Víš, že byli vždycky fajn. Pomáhali nám vést Maritime. A nezapomeň na Kita. Mlátil lidi po hlavě a knokautoval je. Víš, že dělal, co mohl, a tak. Bylo to něco jiného.... Teď lidi říkají, kdo jsou. Nebo co jsou Oni. Ten malej zpívá a ten velkej. hraje na kytaru s. hlomozem na prstu jezdí po strunách nahoru. a dolů. Ten basák se moc neholí. Myslím, že jsou všichni trochu. dojatí. Ale lidi přišli. A tak jsme si udělali jméno. Příliš mnoho to bylo. Jo, dobré časy. Divoký, upocený, surový, ošklivý. A šílený. A někdy i trochu smutné. Jo, posmívali se a tak. Ale tam nahoře jsme se prostě bavili. Byl to nářez, víte. Pár dobrých časů.... My jsme Them ber nebo nech být. Víš, že si to vzali. Pořád to přicházelo. A my jsme pracovali pro lidi. Sladký pot. A mlhavá mlhavá atmosféra. Dej mi ještě jedno pivo, zlato. Musím jít tady.... Blues come rollin'. Down all your avenue. Nezastaví se ani na radnici. Jen pár kroků odtud. Můžeš se podívat nahoru. Námořní hotel. Jen trochu smutný. Musíš odejít pěšky. Přeji mu to....

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com