TEXTPREKLAD.COM

Interpret: van halen - Název: right now 

Písňové texty a překlad: van halen - right now Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od van halen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno v od van halen a podívejte, jaké další písničky od van halen máme v našem archívu, např. right now.

Původní

Don't wanna wait 'til tomorrow. Why put it off another day?. One more walk through problems,. Build up, and stand in our way. Oh. One step ahead, one step behind it. Now you gotta run to get even. Make future plans I'll dream about yesterday, hey!. Come on turn, turn this thing around. (Right Now !). Hey! It's your tomorrow !. (Right Now !). Come on, it's everything !. (Right Now!). Catch your magic moment. do it right here and now. It means everything.... Miss a beat, you lose a rhythm. And nothin' falls into place. Only missed by a fraction. Slipped a little off your pace. The more things you get, the more you want. Just trade in one for another. Workin' so hard to make it easy. Got to turn, come on. Turn this thing around. (Right Now !). Hey! It's your tomorrow !. (Right Now !). Come on, it's everything !. (Right Now !). Catch your magic moment. do it right here and now. It means everything.... It's enlightened me. Right now. What are you waitin' for?. Ooooh ! Yeah !. Right now !. (Right Now !). Hey! It's your tomorrow !. (Right Now !). Come on, it's everything !. (Right Now !). Catch your magic moment. and do it right here and now !. Ooooh, right now !. It's what's happening.... Right here and now !. Right now, it's right now !. Oooh. Tell me, what are you waitin' for?. Turn this thing around...

překlad

Nechci čekat do zítřka. Proč to odkládat na další den? Ještě jedna procházka po problémech. Budovat a stát nám v cestě. Oh. Jeden krok vpřed, jeden krok za ním. Teď musíš běžet, aby ses vyrovnal. Dělat plány do budoucna, o včerejšku se mi bude zdát, hej! No tak, otoč to, otoč to. (Hned teď !). Hej, to je tvůj zítřek ! (Právě teď !). No tak, je to všechno !. (Hned teď!). Chyťte svůj kouzelný okamžik. udělejte to tady a teď. Znamená to všechno.... Zmeškáš-li rytmus, ztratíš rytmus. A nic nezapadne na své místo. Chybí jen zlomek. Trochu jsi vyklouzl ze svého tempa. Čím víc věcí dostaneš, tím víc chceš. Jen vyměň jednu za druhou. Pracovat tak tvrdě, aby to bylo snadné. Musíš se otočit, pojď. Otoč to. (Hned teď !). Hej! Je to tvůj zítřek ! (Hned teď !). No tak, je to všechno !. (Hned teď !). Chyťte svůj kouzelný okamžik. udělejte to tady a teď. Znamená to všechno.... Osvítilo mě to. Právě teď. Na co čekáte? Ooooh ! Jo! Právě teď! (Právě teď !). Hej! Je to tvůj zítřek! (Právě teď !). No tak, je to všechno !. (Právě teď !). Chyťte svůj kouzelný okamžik. a udělejte to tady a teď !. Ooooh, právě teď !. To je to, co se děje.... Právě teď a tady !. Právě teď, právě teď !. Oooh. Řekni mi, na co čekáš?. Otoč to...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com