TEXTPREKLAD.COM

Interpret: tv on the radio - Název: dlz 

Písňové texty a překlad: tv on the radio - dlz Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od tv on the radio! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od tv on the radio a podívejte, jaké další písničky od tv on the radio máme v našem archívu, např. dlz.

Původní

[Verse 1]

Congratulations on the mess you made of things

I'm trying to reconstruct the air and all that brings

And oxidation is the compromise you own

But this is beginning to feel like the dog wants her bones, say

[Chorus 1]

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

[Verse 2]

You force your fire and then you falsify your deeds

Your methods dot the disconnect from all your creeds

And fortune strives to fill the vacuum that it feeds

But this is beginning to feel like the dog's lost her lead, say

[Chorus 1]

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

[Chorus 2]

This is beginning to feel

Like the long winded blues of the never

This is beginning to feel

Like it's curling up slowly and finding a throat to choke

[Chorus 2]

This is beginning to feel

Like the long winded blues of the never

Barely controlled locomotive consuming the picture

And blowing the crows to smoke

[Chorus 2]

This is beginning to feel

Like the long winded blues of the never

Static explosion devoted to crushing the broken

And shoving their souls to ghost

[Verse 3]

Eternalised, objectified

You set your sights so high

But this is beginning to feel

Like the bolt busted loose from the lever

[Chorus 3]

Never mind, death professor

Your structure's fine, my dust is better

Your victim flies so high

All to catch a bird's eye view of who's next

[Chorus 3]

Never you mind, death professor

Love is life, my love is better

Your victim flies so high

Eyes could be the diamonds confused with who's next

[Chorus 3]

Never you mind, death professor

Your shocks are fine, my struts are better

Your fiction flies so high

Y'all could use a doctor who's sick, who's next?

[Chorus 3]

Never you mind, death professor

Electrified, my love is better

It's crystallized, so am I

All could be the diamond fused with who's next

[Chorus 4]

This is beginning to feel

Like the dawn of the loser forever

This is beginning to feel

Like the dawn of the loser forever

This is beginning to feel

Like the dawn of the loser forever

This is beginning to feel

Like the dawn of the loser forever

překlad

[Verš 1]

Gratuluji k nepořádku, který jsi nadělal.

Snažím se rekonstruovat vzduch a vše, co přináší

A oxidace je kompromis, který vlastníš

Ale tohle začíná být pocit, že pes chce své kosti, řekněme

[refrén 1]

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la., la, la, la, la, la., la., la, la, la, la., la, la, la, la, la., la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

[Verš 2]

Vnucuješ svůj oheň a pak falšuješ své činy

Tvé metody jsou tečkou za odpojením všech tvých vyznání

A štěstí se snaží zaplnit vakuum, které živí

Ale začíná to vypadat, že pes ztratil vodítko, řekněme.

[Chorus 1]

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la

[Chorus 2]

To začíná být cítit

Jako dlouhé blues nikdy

This is starting to feel

Jako by se to pomalu kroutilo a hledalo hrdlo, kterým by se dalo udusit

[Chorus 2]

Tohle začíná být cítit

Jako dlouhé blues nikdy.

Sotva řízená lokomotiva pohlcující obraz

A rozfoukává vrány do dýmu

[Chorus 2]

This is starting to feel

Jako dlouhý blues nikdy

Statická exploze věnovaná drcení zlomených

A strká jejich duše do ducha

[Verš 3]

Eternalised, objectified

You set your sights so high

Ale tohle začínáš cítit

Jako když se uvolní šroub z páky.

[refrén 3]

Nevadí, profesore smrti

Tvoje struktura je fajn, můj prach je lepší

Tvá oběť letí tak vysoko

Všechno proto, abyste viděli z ptačí perspektivy, kdo je na řadě.

[Chorus 3]

Nevadí, profesore smrti

Láska je život, moje láska je lepší

Tvá oběť letí tak vysoko

Oči by mohly být diamanty zmatené, kdo je další

[Chorus 3]

Nikdy ti nevadí, profesore smrti

Tvé otřesy jsou fajn, mé vzpěry jsou lepší

Tvá fikce letí tak vysoko

Y'all could use a doctor who's sick, who's next?

[Chorus 3]

Nevadí, profesore smrti

Elektrizovaná, moje láska je lepší

Je vykrystalizovaná, já taky

Všichni by mohli být diamant roztavený s kdo je další

[Chorus 4]

Tohle začíná být cítit

Jako úsvit navždy poraženého

This is starting to feel

Jako úsvit navždy poraženého

Tohle začíná být pocit

Jako úsvit věčného poraženého

Tohle začíná být pocit

Jako úsvit věčného poraženého

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com