TEXTPREKLAD.COM

Interpret: thomas snow - Název: stardust 

Písňové texty a překlad: thomas snow - stardust Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od thomas snow! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od thomas snow a podívejte, jaké další písničky od thomas snow máme v našem archívu, např. stardust.

Původní

And now the purple dusk of twilight time

Steals across the meadows of my heart

High up in the sky the little stars climb

Always reminding me that we're apart

You wander down the lane and far away

Leaving me a song that will not die

Love is now the stardust of yesterday

The music of the years gone by.

Sometimes I wonder, how I spend

The lonely nights

Dreaming of a song

The melody

Haunts my reverie

And I am once again with you

When our love was new

And each kiss an inspiration

But that was long ago

And now my consolation is in the stardust of a song

Besides the garden wall, when stars are bright

You are in my arms

The nightingale

Tells his fairytale

Of paradise, where roses grew

Though I dream in vain

In my heart it will remain

My stardust melody

The memory of love's refrain.

překlad

A teď fialový soumrak soumraku

se vkrádá přes louky mého srdce

Vysoko na obloze šplhají malé hvězdy

Vždycky mi připomínají, že jsme od sebe.

Bloudíš po cestě a daleko.

Zanecháváš mi píseň, která neumírá

Láska je teď hvězdný prach včerejška

Hudba let minulých.

Někdy si říkám, jak trávím

osamělé noci

Snění o písni

Melodie

Pronásleduje mé snění

A já jsem opět s tebou

Když naše láska byla nová

A každý polibek byl inspirací

Ale to už je dávno

A teď je mou útěchou hvězdný prach písně.

Vedle zahradní zdi, když hvězdy jsou jasné

jsi v mém náručí

Slavík

vypráví svou pohádku

O ráji, kde rostou růže

Ačkoli já marně sním

V mém srdci zůstane

Můj hvězdný prach melodie

Vzpomínka na refrén lásky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com