TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the wrens – surprise, honeycomb

Interpret: the wrens - Název: surprise, honeycomb 

Písňové texty a překlad: the wrens - surprise, honeycomb Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the wrens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the wrens a podívejte, jaké další písničky od the wrens máme v našem archívu, např. surprise, honeycomb.

Původní

[Verse 1]

Cut a killing path through the true west

Dozens laid rest

Settled down then at last

Thought I might be done

But being good made me burst

The killing got worse

It almost got fun

So I got a new gun

[Verse 2]

Marie came home tattooed, it covers her back

It's God done in black

Says "it protects me from you"

As Christmas as can be

I started out fine

I used to kill time

Now Detroit's killing me

So I jump start my spree

[Chorus 1 - two parts sung simultaneously]

(Kevin & Greg's part)

Surprise It's not enough

Want to work

Win influence on rock's and shells and dirt

(Charles' part)

Looks like you need a man time, honey comb

Hid away for wine years how you've grown

We can call your folks from a highway side rotary

[Verse 3]

I drive up to your door

And wracked by disease

I do what I please

Drop you to the floor

On top of magazines and calendar art

Held up with darts, shows American scenes

Of cowboys in jeans

[Chorus 2 - two parts sung simultaneously]

(Kevin & Greg's part)

I'll change

His scrape of land

I'll take you East

We'll guide the first we find to sleepy peace

(Charles' part)

Pop the door I think this wanderlust

Ain't the only thing 'tween both of us

I'll make you famous and we'll double the states you've seen

[Verse 4]

The cop who brought me in

An uncle of mine

On first mommy's side

I'm even named after him

[Chorus 1]

[Chorus 2]

překlad

[Verš 1]

Vražednou stezku skrz pravý západ

Desítky lidí odpočívají

Konečně se usadili

Myslel jsem, že už jsem skončil

Ale být dobrý mě donutilo prasknout

Zabíjení se zhoršilo

Skoro mě to začalo bavit.

Tak jsem si pořídil novou zbraň.

[Verš 2]

Marie přišla domů potetovaná, pokrývá jí to záda

Je to Bůh v černé barvě

Říká "chrání mě před tebou"

Tak vánoční, jak to jen jde

Začal jsem dobře

Zabíjel jsem čas

Teď mě Detroit zabíjí

Tak jsem skočil do svého řádění

[refrén 1 - dvě části zpívané současně]

(Kevinova a Gregova část)

Surprise It's not enough

Chci pracovat

Získat vliv na skály a mušle a špínu

(Charlesův part)

Vypadá to, že potřebuješ čas na muže, medový plástve

Skrýval se po léta vína, jak jsi vyrostl

Můžeme zavolat tvým rodičům z dálničního obratiště

[Verš 3]

Přijedu k tvým dveřím

A zkroušen nemocí

Dělám, co se mi zlíbí

Shodím tě na zem

Na vrcholu časopisů a kalendářů

Šipkami vzhůru, ukazuje americké výjevy.

kovbojů v džínách

[sbor 2 - dvě části zpívané současně]

(část Kevina a Grega)

I'll change

Jeho škraboška země

Vezmu tě na východ

První, koho najdeme, povedeme do ospalého klidu.

(Charlesova část)

Otevři dveře, myslím, že tohle putování

Není to jediná věc mezi námi oběma.

Udělám tě slavným a zdvojnásobíme počet států, které jsi viděl.

[Verš 4]

Policajt, který mě přivedl

Můj strýc

Z první strany mámy

Dokonce jsem po něm pojmenovaný

[refrén 1]

[Chorus 2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com