TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the who - Název: glittering girl 

Písňové texty a překlad: the who - glittering girl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the who! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the who a podívejte, jaké další písničky od the who máme v našem archívu, např. glittering girl.

Původní

She wasn't a fool. That glittering girl. She followed the rules. That shimmering pearl. Said the rules mama preaches. Go down when they break. The themes mama teaches. You just gotta shake. But she wasn't a fool. That slender love figure. She followed her rules. And made money bigger. She wasn't a fool. That shining young woman. She followed her rules. She's crying for no man. Said the rules mama preaches. Go down when they're broken. She explodes into peaches. And cries when I've spoken. She wasn't a fool. That goddess of hell. There are no mother's rules. She makes them herself. And I was down upon my knees. To beg her surrender up to me. Something inside her. Told her she shouldn't. Tried and alight her. But the girl wouldn't. She wasn't a fool. But love flowed from her face. She's not scared of me. She's afraid of disgrace. She wasn't a fool. That female for our world. She followed her rules. That glittering girl (x4).

překlad

Nebyla blázen. Ta třpytivá dívka. Řídila se pravidly. Ta třpytivá perla. Říkala pravidla, která káže maminka. Jdou dolů, když se poruší. Témata, která máma učí. Jen se musíš třást. Ale ona nebyla blázen. Ta štíhlá postava lásky. Řídila se svými pravidly. A vydělávala větší peníze. Nebyla blázen. Ta zářivá mladá žena. Řídila se svými pravidly. Neplakala pro žádného muže. Říkala pravidla, která káže maminka. Jdou dolů, když jsou porušena. Vybuchne do broskví. A pláče, když jsem promluvil. Nebyla blázen. Ta bohyně pekla. Neexistují žádná mateřská pravidla. Ona si je vytváří sama. A já padl na kolena. Prosit ji, aby se mi vzdala. Něco uvnitř ní. Říkalo jí, že by neměla. Zkoušel jsem ji zapálit. Ale ta dívka nechtěla. Nebyla hloupá. Ale z její tváře proudila láska. Nebála se mě. Bojí se hanby. Nebyla blázen. Ta žena pro náš svět. Řídila se svými pravidly. Ta třpytivá dívka (x4).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com