TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the streets – outside inside

Interpret: the streets - Název: outside inside 

Písňové texty a překlad: the streets - outside inside Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the streets! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the streets a podívejte, jaké další písničky od the streets máme v našem archívu, např. outside inside.

Původní

Wake up and smell the coffee

Stirring a word the conversation absurd

Like the herbs of work their patiences and concurred

Wake up and smell the coffee

Light up and dwell the offerings

Drink with a thinking pinch

Sit with a kitchen sink

The world is outside but inside warm

Inside informal outside stormy inside normal

Back to the time skip it on it's bullocks

Rome to the oven turn it off it's on

Skin a racket fag I'm gone

What are we waiting for mate

Let's wait to the place

Cause it's all a bit late

And were all in a bit of a state

Weed makes me not want to be in new places fight it!

Stare at the same tv watching the torrent like it

The world is outside but inside warm

Inside informal outside stormy inside normal

The fossil-ed remains of locked of ancient ways

Are buried or lost in every of my mates brains

But I can't find it because they like blazing

Solving that problem brings priests and doctors and poets maybe

And hot overclocked brains

I'm not over shocked blotto or of my rock place

I got their at lunchtime

I was still their at 8

Next they were turning chairs onto the table at my place

Psychedelic cycle get it?

Ride all wet

Arrive a bit sketch

But I like bedding

The world is outside but inside warm

Inside informal outside stormy inside normal

The world is outside but inside warm

Inside informal outside stormy inside normal

The fossil-ed remains of locked of ancient ways

Are buried or lost in every of my mates brains

But I can't find it because I like blazing!

Solving that problem can be quite amazing

The world is outside but inside warm

Inside informal outside stormy inside normal

překlad

Probuďte se a ucítíte vůni kávy

Míchání slova konverzace absurdní

Jako byliny práce jejich trpělivost a shoduje se

Probuď se a přivoň si ke kávě

Rozsviť se a přebývej v oběti

Pij s myšlenkou na štípnutí

Sedni si s kuchyňským dřezem

Svět je venku, ale uvnitř teplo

Uvnitř neformální venku bouřlivý uvnitř normální

Zpátky do času přeskočit ho na jeho voly

Řím do trouby vypni ji je zapnutá

Skin a racket fag I'm gone

Na co čekáme, kámo?

Počkáme na místo

Protože je to všechno trochu pozdě

A všichni jsme trochu ve stavu

Tráva způsobuje, že nechci být na nových místech bojovat s tím!

Zíráme na stejnou televizi a díváme se na torrent, jak se to líbí

Svět je venku, ale uvnitř teplo

Uvnitř neformální venku bouřlivý uvnitř normální

Zkamenělé pozůstatky zamčených dávných cest

Jsou pohřbené nebo ztracené v každém z mých kamarádů mozku

Ale já je nemůžu najít, protože se jim líbí hořící

Řešení tohoto problému přináší kněží a lékaři a básníci možná

A horké přetaktované mozky

Nejsem nad šokován blotto nebo z mého skalního místa

Dostal jsem se k nim v době oběda

Byl jsem tam ještě v osm

Dál u mě otáčeli židle na stůl.

Psychedelický cyklus chápeš?

Jízda celá mokrá

Přijel jsem trochu zkreslený.

Ale já mám ráda povlečení

Svět je venku, ale uvnitř teplo

Uvnitř neformální venku bouřlivý uvnitř normální

Svět je venku, ale uvnitř teplo

Uvnitř neformální venku bouřlivý uvnitř normální

Zkamenělé pozůstatky uzamčených dávných cest

jsou pohřbeny nebo ztraceny v mozku každého z mých kamarádů.

Ale já je nemůžu najít, protože mám rád plamen!

Vyřešit ten problém může být docela úžasné

Svět je venku, ale uvnitř teplo

Uvnitř neformální venku bouřlivý uvnitř normální

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com