TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the geraldine fibbers – toy box

Interpret: the geraldine fibbers - Název: toy box 

Písňové texty a překlad: the geraldine fibbers - toy box Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the geraldine fibbers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the geraldine fibbers a podívejte, jaké další písničky od the geraldine fibbers máme v našem archívu, např. toy box.

Původní

Less is not more take cover the end is near don't walk thanks allot bleeding me.
My shell on top of your knotty fist with a speculum shoved up my cunt, after hours.
Take solace my love in the little things: red droplets wet eyelashes and money.
That's the way it goes. I shot my baby. It has to be love.
For one lousy minute she felt like a queen.
I stand here naked at attention.
Is this my only skill?
I fucked my first fruit today, lousy lay.
I asked my daddy for a quarter,
He gave me twenty-five cents and a kiss for good luck.
Daddy, what can I do to make you stop crying?
I been wanderin' the canned fruit aisle wondering what I can do to make you smile.
Jesus only knows.
In time I'll grow too big and old to help you with your strange hurt.
But right now I'm a school girl learning exactly what I was put on this earth for.
For one lousy minute she felt like a queen.
Should the smart little girl tell a story or a lie,
With her eyes on the toy she's a tomboy in the mirror.
Watch her as she changes. See how she grows.
Her cells are re-arrangin'. She'll need a woman's clothes.
What are these ugly changes?
Jesus only knows...
I stand here naked at attention.
Is this my only skill?
I fucked my first fruit today, lousy lay.
I asked my daddy for a quarter,
He gave me twenty-five cents and a kiss for good luck.

překlad

Méně není více schovávejte se konec je blízko nechodte díky přidělení mě krvácí.
Moje skořápka na vrcholu tvé sukovité pěsti se zrcátkem mi po hodinách strčila kundu.
Uklidněte moji lásku v maličkostech: červené kapičky, mokré řasy a peníze.
Tak to chodí. Zastřelil jsem své dítě. Musí to být láska.
Na jednu mizernou minutu se cítila jako královna.
Stojím tady nahý v pozornosti.
Je to moje jediná dovednost?
Šukal jsem dnes své první ovoce, mizerný ležel.
Požádal jsem tátu o čtvrtinu,
Dal mi dvacet pět centů a polibek pro štěstí.
Tati, co můžu udělat, abys přestal plakat?
Toulal jsem se po uličce s ovocnými konzervami a přemýšlel, co můžu udělat, aby ses usmál.
Ježíš jen ví.
Časem budu příliš velký a starý, abych ti pomohl s tvým podivným zraněním.
Ale právě teď jsem školáčka, která se učí přesně to, pro co jsem byl na této Zemi kladen.
Na jednu mizernou minutu se cítila jako královna.
Měla by chytrá holčička vyprávět příběh nebo lež,
S očima na hračce je divoška v zrcadle.
Sledujte ji, jak se mění. Podívejte se, jak roste.
Její buňky jsou znovu uspořádány. ' Bude potřebovat ženské oblečení.
Jaké jsou tyto ošklivé změny?
Ježíš ví jen ...
Stojím tady nahý v pozornosti.
Je to moje jediná dovednost?
Šukal jsem dnes své první ovoce, mizerný ležel.
Požádal jsem tátu o čtvrtinu,
Dal mi pětadvacet centů a polibek pro štěstí.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com