TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the geraldine fibbers – richard

Interpret: the geraldine fibbers - Název: richard 

Písňové texty a překlad: the geraldine fibbers - richard Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the geraldine fibbers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the geraldine fibbers a podívejte, jaké další písničky od the geraldine fibbers máme v našem archívu, např. richard.

Původní

The devil smiled and put on her party dress,

Out on the curb her curls were a mess.

Chaos went tumblin' through her nimble hands,

Never skipped a beat as she netted another man.

In forty-five minutes his head was on a plate

Served as the main course at a banquet for the state.

Should've stayed home.

Should've worked late.

Should've sent those letters in the dusty milk crate,

But it's too late ha ha.

It doesn't matter anyway,

Cuz when the light goes out heads are gonna roll.

In an hour and a half the devil was down by the sea,

Working strange mischief on her bride to be.

It seems the pretty girl was laughing as her world was filled with doubt,

She laughed as her own head was chopped off and the fish came spilling out.

Watching the fish swim into the sea through a river of red, she said,

I've been wondering what's been troubling my head.

And I thank you for expelling those irritating pests,

Now if you'd slap me back together I'll be at my very best,

And we can go you devil, we can go.

Should've set the clocks back.

Should've taken her time.

Should've set her hair on fire with vodka and lime,

But it's too late ha ha...

It doesn't matter anyway,

Cuz when the light goes out heads are gonna roll.

Now the story takes a happier turn,

Cuz the devil loved the girl and the feeling was returned.

They cut through the trees knocking the tops off as they flew,

To a pretty place for kissing, a place with a view.

They watched a man lay down his hand in a game of chance,

The lust for luck and security is a hopeless romance.

The devil grinned and whispered, comfort is a myth...

The clock is ticking ticking, goin' tick tick tick tick.

Should've took the train.

Should've wore black.

Should've rode his high horse over a red apple jack,

But it's too late ha ha...

It doesn't matter anyway,

Cuz when the light goes out heads are gonna roll

překlad

Ďáblice se usmála a oblékla si společenské šaty,

venku na chodníku měla rozcuchané kadeře.

V hbitých rukou se jí zmítal chaos,

a ani na okamžik nevynechala, když do sítě chytila dalšího muže.

Za pětačtyřicet minut měl hlavu na talíři.

a podávala se jako hlavní chod na státní hostině.

Měl zůstat doma.

Měl pracovat déle.

Měl poslat ty dopisy v zaprášené bedně od mléka,

ale už je pozdě, ha ha.

Stejně na tom nezáleží,

protože až zhasne světlo, budou se točit hlavy.

Za hodinu a půl byl ďábel dole u moře,

a dělal podivné neplechy na své nastávající.

Zdá se, že se ta krásná dívka smála, když její svět naplnily pochybnosti,

Smála se, když jí usekli hlavu a ryby se vysypaly ven.

Když se dívala, jak ryby plují do moře rudou řekou, řekla si,

Přemýšlela jsem, co mi trápí hlavu.

A děkuji ti, že jsi ty otravné škůdce vyhnal,

Teď kdybys mě zase plácl dohromady, budu v nejlepší kondici,

A můžeme jít, ty ďáble, můžeme jít.

Měl jsem si vrátit hodiny.

Měla si dát na čas.

Měla si zapálit vlasy vodkou s limetkou,

Ale už je pozdě, ha ha...

Stejně je to jedno,

protože až zhasne světlo, budou se točit hlavy.

Teď příběh nabere veselejší směr,

protože ďábel miloval dívku a cit byl opětován.

Prořezávali se mezi stromy a za letu sráželi jejich koruny,

na pěkné místo k líbání, na místo s výhledem.

Pozorovali muže, který položil ruku v hazardní hře,

Touha po štěstí a bezpečí je beznadějná romance.

Ďábel se ušklíbl a zašeptal: Pohodlí je mýtus...

Hodiny tikají, tikají, tikají, tikají.

Měl jet vlakem.

Měl jsem si vzít černou.

Měl jet na vysokém koni přes červený jablečný džbán,

Ale už je pozdě, ha ha...

Stejně je to jedno,

Protože až světlo zhasne, budou padat hlavy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com