TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the geraldine fibbers – folks like me

Interpret: the geraldine fibbers - Název: folks like me 

Písňové texty a překlad: the geraldine fibbers - folks like me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the geraldine fibbers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the geraldine fibbers a podívejte, jaké další písničky od the geraldine fibbers máme v našem archívu, např. folks like me.

Původní

Don't cry when I say goodbye love
My hearts want to remain what I've become
But I feel your little hands a-tremblin'
'Cause you know the love we shared is nearly done
And I'm goin' back to the place where
Folks like me are from
My people won't forget me
They'll kill me if I try to fight
There's just no word for this where I come from
I was a trusted servant a noble scientist
But now a fugitive lover's what I've become
And I'm goin' back to the place where
Folks like me are from
I told you from the start that I was not what I appeared
But one look in your eyes and I loved you
My plans were corrupted by your sweet finger tips
And I was never meant to fall in love
My work here was simple till I met you
I should've gone back a long time ago
This body's gettin' old and you know
I'll die in the cold winter sun
I'm goin' back to the place
My old life and my old face
I'm goin' back to the place where
Folks like me are from
Your lord knows I don't want to leave here
I'd like to stay in this little house and provide for you
And if I knew I'd only be risking my own life
I'd stay until they came and struck me dead
But I couldn't stand to see them hurt a hair on your sweet head
So goodbye to laughter and kisses
Goodbye to your belly and your tongue
Back home I'll soon forget just what bliss is
And it don't seem fair
But I'm goin' back to the place
Back to my own race
You won't have to live life on the run
I'm goin' back to the place where
Folks like me are from

překlad

Neplač, když říkám sbohem lásko
Moje srdce chce zůstat tím, čím jsem se stal
Ale cítím, jak se tvé malé ruce třesou
Protože víš, že láska, kterou jsme sdíleli, je téměř hotová
A jdu zpět na místo, kde
Lidé jako já jsou z
Moji lidé na mě nezapomenou
Zabijí mě, když se pokusím bojovat
Od toho, odkud pocházím, na to prostě není slovo
Byl jsem důvěryhodný služebník a ušlechtilý vědec
Ale teď jsem se stal milenkou na útěku
A jdu zpět na místo, kde
Lidé jako já jsou z
Od začátku jsem ti říkal, že nejsem takový, jaký jsem vypadal
Ale jediný pohled do tvých očí a já tě miloval
Moje plány byly poškozeny vašimi sladkými tipy prstů
A nikdy jsem se neměl zamilovat
Moje práce zde byla jednoduchá, dokud jsem tě nepotkal
Měl jsem se vrátit už dávno
Toto tělo stárne a víte
Zemřu na chladném zimním slunci
Jdu zpět na místo
Můj starý život a moje stará tvář
Jdu zpět na místo, kde
Lidé jako já jsou z
Váš pán ví, že nechci odtud odejít
Chtěl bych zůstat v tomto domku a postarat se o vás
A kdybych věděl, že budu riskovat jen svůj vlastní život
Zůstal bych, dokud nepřijeli a nezasáhli mě mrtvým
Ale nemohl jsem vystát, když jsem viděl, jak jim bolí vlas na tvé sladké hlavě
Takže sbohem smíchu a polibkům
Sbohem tvému ​​břichu a jazyku
Po návratu domů brzy zapomenu, co je to blaženost
A nezdá se to fér
Ale jdu zpět na místo
Zpět k mé vlastní rase
Nebudete muset žít život na útěku
Jdu zpět na místo, kde
Lidé jako já jsou z

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com