TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the four tops - Název: sunny 

Písňové texty a překlad: the four tops - sunny Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the four tops! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the four tops a podívejte, jaké další písničky od the four tops máme v našem archívu, např. sunny.

Původní

Sunny, yesterday my life was filled with rain

Sunny, you smiled at me and really eased the pain

Oh, the dark days are done and the bright days are here

My sunny one shines so sincere

Oh, Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for the sunshine bouquet

Sunny, thank you for the love you brought my way

You gave to me your all and all

Now I feel ten feet tall

Oh, Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for the truth you've let me see

Sunny, thank you for the facts from A to Z

My life was torn like a windblown sand

Then a rock was formed when we held hands

Sunny one so true, I love you

Sunny, thank you for that smile upon your face

Sunny, thank you for that gleam that flows with grace

You're my spark of nature's fire

You're my sweet complete desire

Sunny one so true, I love you

překlad

Slunečno, včera byl můj život plný deště

Sunny, usmála ses na mě a opravdu jsi zmírnila bolest

Ach, temné dny jsou pryč a světlé dny jsou tady

Moje sluníčko září tak upřímně

Ach, sluníčko tak opravdové, miluji tě

Sluníčko, děkuji ti za kytici sluníčka.

Sluníčko, děkuji ti za lásku, kterou jsi mi přineslo do cesty

Dala jsi mi všechno své a všechno

Teď se cítím na deset stop vysoký

Ach, Sunny, tak pravdivá, miluji tě.

Sunny, děkuji ti za pravdu, kterou jsi mi dala vidět

Sunny, děkuji ti za fakta od A do Z

Můj život byl rozervaný jako písek rozfoukaný větrem

Pak vznikla skála, když jsme se drželi za ruce

Sunny jedna tak pravdivá, miluji tě

Sunny, děkuji ti za ten úsměv na tváři.

Sunny, děkuji ti za ten záblesk, který plyne s grácií.

Jsi moje jiskra ohně přírody.

Jsi moje sladká úplná touha

Sluníčko tak pravdivé, miluji tě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com