TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the faint - Název: total job 

Písňové texty a překlad: the faint - total job Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the faint! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the faint a podívejte, jaké další písničky od the faint máme v našem archívu, např. total job.

Původní

(I drive a taxi, I paint fingernails, I am an artist, I sew dresses, I am a teacher)
Sharp dressed servers where the upscale dine
A safe dial turned by a glove in the crimes of night
A nurse in an ambulance rides
He "don't deserve it", the patient is right
Career
Serious
There are times when I miss the appeal
Long black cars driven close to the lawn
Straight legged slacks and the shine of the chauffer's garb
The lawyer with an eloquent tongue
He sways he verdict, the jury is numb
Career
Serious
There are times when I miss the appeal
Energy that pulls us toward it
To feel the total job
No economic success
To get the total job
To get the total job

překlad

(Řídím taxi, malovám si nehty, jsem umělec, šiju šaty, jsem učitel)
Ostře oblečené servery, kde večeří upscale
Bezpečné vytáčení otočené rukavicí při zločinech noci
Jízda zdravotní sestry v sanitce
„Nezaslouží si to“, pacient má pravdu
Kariéra
Vážně
Jsou chvíle, kdy mi odvolání chybí
Dlouhá černá auta jezdila blízko trávníku
Rovné nohavice a lesk řidičského oděvu
Právník s výmluvným jazykem
Houpá se, že vynesl rozsudek, porota je otupělá
Kariéra
Vážně
Jsou chvíle, kdy mi odvolání chybí
Energie, která nás k tomu táhne
Cítit celkovou práci
Žádný ekonomický úspěch
Chcete-li získat celkovou práci
Chcete-li získat celkovou práci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com