TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the faint - Název: casual sex 

Písňové texty a překlad: the faint - casual sex Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the faint! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the faint a podívejte, jaké další písničky od the faint máme v našem archívu, např. casual sex.

Původní

Casual sex, is it irrational?
(Yes)
I think it's time to find out why
And soon I fall asleep, it's nighttime
In a dream there's a dolphin and a soldier
They're walking through the sand and toward a morgue
In an office there's a hostess who has carried our friend
And wheeled him into a drawer
She pulls his file, the air is cold
Down the aisle we follow her
I'm thinking casual sex, the feeling
Casual sex, the soldier's life's the same as mine
And he's attracted to a nun
But the feeling of sex is nothing possible yet
A new wave soldier's standing next to a young nun
The nun just has to pace, her Gothic skirt over her legs
They're getting warmer toward the insides and their tops
"The inexistence of time" is not a painting, it's life
They're into robes and gloves, goblet glass and crosses
The feeling of sex is nothing possible yet
A new wave soldier is standing next to a young nun
The sound of her voice, and the handle of the robe
Are getting thinner as the whip begins to speak
The nun just strikes a pose
The soldier's helmet hits the floor
He's walking backward until he's pinned
Against stained glass

překlad

Neformální sex, je to iracionální?
(Ano)
Myslím, že je čas zjistit proč
A brzy usnu, je noc
Ve snu je delfín a voják
Kráčejí pískem a směřují do márnice
V kanceláři je hosteska, která odnesla našeho přítele
A otočil ho do zásuvky
Vytáhne jeho pilník, vzduch je studený
Dole uličkou ji následujeme
Myslím na příležitostný sex, ten pocit
Ležérní sex, život vojáka je stejný jako můj
A přitahuje ho jeptiška
Ale pocit sexu ještě není nic možného
Vedle mladé jeptišky stojí voják nové vlny
Jeptiška musí jen krokovat, její gotická sukně přes nohy
Otevírají se směrem dovnitř a k jejich vrcholům
„Neexistence času“ není obraz, je to život
Jsou do hábitu a rukavic, sklenice a kříže
Pocit sexu ještě není nic možného
Vedle mladé jeptišky stojí voják nové vlny
Zvuk jejího hlasu a rukojeť roucha
Slabnutí, když bič začíná mluvit
Jeptiška jen udeří pózu
Vojákova helma dopadne na podlahu
Kráčí dozadu, dokud se nepřipne
Proti barevnému sklu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com