TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the faint – as the doctor talks

Interpret: the faint - Název: as the doctor talks 

Písňové texty a překlad: the faint - as the doctor talks Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the faint! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the faint a podívejte, jaké další písničky od the faint máme v našem archívu, např. as the doctor talks.

Původní

all the doctor talk
of all the doctor trouble
all the time payed off
but there's a night to remember, when the quarters stopped
diving in the cup
dr. back to work stumbling through the hall
he made it to a room
a lady old and calloused
is staring back at him
he doesn't think that she notices
as the dr. talks
his slurring causes trouble
they breath a bit of breath
once the surgery's over
hey daniel eckerson
where's your sadness
your apathy has mothers crying
but it's nothing 'til it comes to a court who finds a hold in the defense
he stays when the cannot prove beyond a doubt
a word of what was said
and the dr. choked
his hearing started monday
all his time ran out
since the media ran it
hey daniel eckerson
where's your sadness
your apathy has left a knife in her gut.

překlad

všichni doktor mluví
všech problémů doktora
po celou dobu se vyplatilo
ale je tu noc na zapamatování, když se ubikace zastavila
potápění v šálku
dr. zpátky do práce klopýtání po chodbě
dostal se do místnosti
dáma stará a mozolnatá
zírá na něj
on si nemyslí, že si toho všimne
jako dr. rozhovory
jeho slurring způsobuje potíže
trochu dýchají
jakmile operace skončí
hej daniel eckerson
kde je tvůj smutek
tvoje apatie pláče matky
ale není to nic, dokud nedojde k soudu, který se drží obrany
on zůstane, když nemůže prokázat nade vší pochybnost
slovo z toho, co bylo řečeno
a dr. dusil se
jeho sluch začal v pondělí
celý jeho čas vypršel
protože to média provozovala
hej daniel eckerson
kde je tvůj smutek
tvoje apatie zanechala nůž v jejím nitru.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com