TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the dubliners – the foggy dew [live]

Interpret: the dubliners - Název: the foggy dew [live] 

Písňové texty a překlad: the dubliners - the foggy dew [live] Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the dubliners! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the dubliners a podívejte, jaké další písničky od the dubliners máme v našem archívu, např. the foggy dew [live].

Původní

As down the glen one Easter morn

To a city fair rode I

There armed lines of marching men

In squadrons passed me by

No fife did hum, no battle drum

Did sound its dred tattoo

But the Angelus bells o'er the Liffey's swell

Rang out through the foggy dew

Right proudly high over Dublin town

They hung out the flag of war

'Twas better to die 'neath an Irish sky

Than at Suvla or Sud el Bar

And from the plains of Royal Meath

Strong men came hurrying through

While Brittania's huns with theirlong-range guns

Sailed in through the foggy dew

'Twas Brittania bade our wild geese go

That small nations might be free

But their lonely graves are by Suvla's waves

On the shore of the gray North Sea

But had they died by Pearse's side

Or fought with Cathal Brugha

Their names we would keep where the Fenians sleep

'Neath the shroud of the foggy dew

But the bravest fell, and the requiem bell

Rang mournfully and clear

For those who died that Eastertide

In the springing of the year

And the world did gaze in deep amaze

At those fearless men, but few

Who bore the fight that freedom's light

Might shine through the foggy dew

překlad

Jak v rokli jednoho velikonočního rána

na městský jarmark jsem jel

tam ozbrojené řady pochodujících mužů

v eskadrách kolem mě prošly

Žádná píšťala nehoukala, žádný buben nebojoval.

nezazněl dred tattoo

Ale zvony Angelus nad vlnami Liffey.

skrze mlžnou rosu se rozezněly

vysoko nad dublinským městem

vyvěsili válečnou vlajku

Bylo lepší zemřít pod irským nebem.

než u Suvly nebo Sud el Baru

A z plání královského Meathu

spěchali silní muži

Zatímco britští Hunové se svými dalekonosnými děly

proplouvali mlžnou rosou

"To Brittania přikázala našim divokým husám, ať jdou.

aby malé národy mohly být svobodné

Ale jejich osamělé hroby jsou u vln Suvly.

na břehu šedého Severního moře.

Kdyby však zemřely po Pearseově boku.

Nebo bojovali s Cathalem Brughou.

Jejich jména bychom uchovávali tam, kde spí Féniové.

pod závojem mlhavé rosy.

Ale ti nejstatečnější padli a zvon rekviem zazněl.

smutně a jasně zazněl

Za ty, kdo zemřeli o Velikonocích

na jaře roku

A svět v hlubokém úžasu zíral.

na ty neohrožené muže, ale jen málo

kteří bojovali za světlo svobody.

aby mohlo svítit skrze mlžnou rosu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com