TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the drifters – up on the roof

Interpret: the drifters - Název: up on the roof 

Písňové texty a překlad: the drifters - up on the roof Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the drifters! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the drifters a podívejte, jaké další písničky od the drifters máme v našem archívu, např. up on the roof.

Původní

When this old world starts getting me down
And people are just too much for me to face
I climb way up to the top of the stairs
And all my cares just drift right into space
On the roof, it's peaceful as can be
And there the world below can't bother me
Let me tell you now
When I come home feelin' tired and beat
I go up where the air is fresh and sweet (up on the roof)
I get away from the hustling crowd
And all that rat-race noise down in the street (up on the roof)
On the roof, the only place I know
Where you just have to wish to make it so
Let's go up on the roof (up on the roof)
At night the stars put on a show for free
And, darling, you can share it all with me
I keep a-tellin' you
Right smack dab in the middle of town
I've found a paradise that's trouble proof (up on the roof)
And if this world starts getting you down
There's room enough for two
Up on the roof (up on the roof)
Up on the roo-oo-oof (up on the roof)
Oh, come on, baby (up on the roof)
Oh, come on, honey (up on the roof)
Everything is all right (up on the roof)

překlad

Když mě ten starý svět začne strhávat
A lidé jsou prostě příliš mnoho na to, abych čelil
Vylezu nahoru na vrchol schodů
A všechny mé starosti se dostaly přímo do vesmíru
Na střeše je to klidné, jak jen může být
A tam mě svět dole nemůže obtěžovat
Řeknu ti to hned
Když přijdu domů, cítím se unavený a biju
Jdu nahoru, kde je čerstvý a sladký vzduch (na střeše)
Dostávám se pryč od shonujícího davu
A veškerý ten hluk krysích závodů dole na ulici (nahoru na střeše)
Na střeše, jediné místo, které znám
Kde si to prostě musíte přát
Pojďme nahoru na střechu (nahoru na střechu)
V noci hvězdy uvedly show zdarma
A drahoušku, můžeš se mnou všechno sdílet
Říkám ti to
Pravý plácnutí uprostřed města
Našel jsem ráj, který je odolný proti problémům (nahoře na střeše)
A pokud vás tento svět začne dostávat dolů
Je tu dost místa pro dva
Nahoře na střeše (nahoře na střeše)
Nahoře na střeše (na střeše)
Oh, no tak, zlato (na střeše)
Oh, no tak, zlato (na střeše)
Všechno je v pořádku (na střeše)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com