TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the drifters – save the last dance

Interpret: the drifters - Název: save the last dance 

Písňové texty a překlad: the drifters - save the last dance Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the drifters! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the drifters a podívejte, jaké další písničky od the drifters máme v našem archívu, např. save the last dance.

Původní

You can dance every dance with the guy
Who gives you the eye, let him hold you tight
You can smile every smile for the man
Who held your hand 'neath the pale moonlight
But don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin', save the last dance for me, hmm
Oh, I know that the music's fine (oh, I know, yes I know)
Like sparkling wine go and have your fun
Laugh and sing but while we're apart
Don't give your heart to anyone
But don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
So darlin', save the last dance for me, hmm
Baby, don't you know I love you so?
Can't you feel it when we touch?
I will never, never let you go
I love you, oh, so much
You can dance, go and carry on
'Till the night is gone and it's time to go
If he asks, if you're all alone
Can he take you home, you must tell him, no
'Cause don't forget who's taking you home
And in whose arm's you're gonna be
So darlin', save the last dance for me
'Cause don't forget who's taking you home
And in whose arm's you're gonna be
So darlin', save the last dance for me, hmm
Save the last dance for me, hmm, hmm
Save the last dance for me, hmmm
Save

překlad

S klukem můžete tančit každý tanec
Kdo vám dá oko, ať vás pevně drží
Můžete se usmát každý úsměv pro muže
Kdo držel tvou ruku pod bledým měsíčním světlem
Ale nezapomeňte, kdo vás vezme domů
A v jehož náručí budeš
Tak miláčku, ulož si pro mě poslední tanec, hmm
Oh, vím, že hudba je v pořádku (oh, já vím, ano, vím)
Jako sekt jděte a bavte se
Smějte se a zpívejte, ale když jsme od sebe
Nedávejte nikomu své srdce
Ale nezapomeňte, kdo vás vezme domů
A v jehož náručí budeš
Tak miláčku, ulož si pro mě poslední tanec, hmm
Zlato, nevíš, že tě tak miluji?
Necítíš to, když se dotýkáme?
Nikdy, nikdy tě nenechám jít
Miluji tě, oh, tolik
Můžete tančit, jít a pokračovat
„Dokud nebude noc pryč a je čas jít
Pokud se zeptá, jestli jsi úplně sám
Může vás vzít domů, musíte mu to říct, ne
Protože nezapomeň, kdo tě bere domů
A v čí paži budeš
Tak miláčku, ulož mi poslední tanec
Protože nezapomeň, kdo tě bere domů
A v čí paži budeš
Tak miláčku, ulož si pro mě poslední tanec, hmm
Uložte mi poslední tanec, hmm, hmm
Uložte mi poslední tanec, hmmm
Uložit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com