TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the cure – where the birds always sing

Interpret: the cure - Název: where the birds always sing 

Písňové texty a překlad: the cure - where the birds always sing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. where the birds always sing.

Původní

The world is neither fair nor unfair
The idea is just a way for us to understand
But the world is neither fair nor unfair
So one survives
The others die
And you always want a reason why
But the world is neither just nor unjust
It's just us trying to feel that there's some sense in it
No, the world is neither just nor unjust
And though going young
So much undone
Is a tragedy for everyone
It doesn't speak a plan or any secret thing
No unseen sign or untold truth in anything...
But living on in others, in memories and dreams
Is not enough
You want everything
Another world where the sun always shines
And the birds always sing
Always sing...
The world is neither fair nor unfair
The idea is just a way for us to understand
No the world is neither fair nor unfair
So some survive
And others die
And you always want a reason why
But the world is neither just nor unjust
It's just us trying to feel that there's some sense in it
No, the world is neither just nor unjust
And though going young
So much undone
Is a tragedy for everyone
It doesn't mean there has to be a way of things
No special sense that hidden hands are pulling strings
But living on in others, in memories and dreams
Is not enough
And it never is
You always want so much more than this
An endless sense of soul and an eternity of love
A sweet mother down below and a just father above
For living on in others, in memories and dreams
Is not enough
You want everything
Another world
Where the birds always sing
Another world
Where the sun always shines
Another world
Where nothing ever dies

překlad

Svět není spravedlivý ani nespravedlivý
Myšlenka je jen způsob, jak to pochopit
Svět však není spravedlivý ani nespravedlivý
Jeden tedy přežije
Ostatní umírají
A vždy chcete důvod
Svět však není spravedlivý ani nespravedlivý
Jen se snažíme cítit, že v tom je nějaký smysl
Ne, svět není spravedlivý ani nespravedlivý
A přestože jde mladý
Tolik nevrácených
Je tragédií pro každého
Nemluví to o plánu ani o žádné tajné věci
Žádné neviditelné znamení nebo nevyslovená pravda v ničem ...
Ale žít dál v ostatních, ve vzpomínkách a snech
Není dost
Chceš všechno
Jiný svět, kde vždy svítí slunce
A ptáci vždy zpívají
Vždy zpívat ...
Svět není spravedlivý ani nespravedlivý
Myšlenka je jen způsob, jak to pochopit
Žádný svět není spravedlivý ani nespravedlivý
Někteří tedy přežijí
A další umírají
A vždy chcete důvod
Svět však není spravedlivý ani nespravedlivý
Jen se snažíme cítit, že v tom je nějaký smysl
Ne, svět není spravedlivý ani nespravedlivý
A přestože jde mladý
Tolik nevrácených
Je tragédií pro každého
Neznamená to, že musí existovat způsob věcí
Žádný zvláštní pocit, že skryté ruce tahají za nitky
Ale žít dál v ostatních, ve vzpomínkách a snech
Není dost
A nikdy to tak není
Vždy chcete mnohem víc než tohle
Nekonečný smysl pro duši a věčnost lásky
Sladká matka dole a spravedlivý otec nahoře
Pro život v ostatních, ve vzpomínkách a snech
Není dost
Chceš všechno
Jiný svět
Kde ptáci vždy zpívají
Jiný svět
Tam, kde vždy svítí slunce
Jiný svět
Kde nikdy nic nezemře

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com