TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the cure - Název: push 

Písňové texty a překlad: the cure - push Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. push.

Původní

Go go go
Push him away
No no no
Don't let him stay
He gets inside to stare at her
The seeping mouth
The mouth that knows
The secret you
Always you
A smile to hide the fear away
Oh smear this man across the walls
Like strawberries and cream
Its the only way to be
Exactly the same clean room
Exactly the same clean bed
But I've stayed away too long this time
And I've got too big to fit this time

překlad

Jdi Jdi jdi
Odstrkněte ho
Ne ne ne
Nenech ho zůstat
Dostane se dovnitř, aby na ni zíral
Prosakující ústa
Ústa, která ví
Tajemství ty
Vždy ty
Úsměv skryl strach pryč
Oh, rozmazej toho muže přes zdi
Jako jahody a smetana
Je to jediný způsob, jak být
Přesně stejný čistý pokoj
Přesně stejná čistá postel
Ale tentokrát jsem zůstal příliš dlouho pryč
A já jsem příliš velký na to, abych se tentokrát vešel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com