TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the cure - Název: primary 

Písňové texty a překlad: the cure - primary Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. primary.

Původní

The innocence of sleeping children
Dressed in white and slowly dreaming
Stops all time
I slow my steps and start to blur
So many years have filled my heart
I never though I'd say those words
Further we go
And older we grow
The more we know
The less we show
The very first time I saw your face
I thought of a song and quickly changed the tune
The very first time I touched your skin
I thought of a story and rushed to reach the end too soon
Oh remember
Please don't change
And so the fall came thirteen years
A shiny ring and how I could forget your name
The air no longer in my throat
Another perfect lie is choked
But it always feels the same
So they close together
Dressed in red and yellow
Innocent forever
Sleeping children in their blue soft rooms
Still dream

překlad

Nevinnost spících dětí
Oblečený v bílém a pomalu snění
Zastaví se pořád
Zpomalil jsem kroky a začal se rozmazávat
Tolik let naplnilo mé srdce
Nikdy jsem neřekl ta slova
Dále jdeme
A stárneme
Čím víc toho víme
Čím méně ukážeme
Úplně poprvé jsem viděl tvou tvář
Myslel jsem na píseň a rychle změnil melodii
Úplně poprvé jsem se dotkl tvé kůže
Myslel jsem na příběh a vrhl se příliš brzy na konec
Pamatuj
Prosím, neměňte to
A tak pád přišel třináct let
Lesklý prsten a jak jsem mohl zapomenout na tvé jméno
Vzduch už v mém krku nebyl
Další dokonalá lež je udusená
Ale vždy se cítí stejně
Takže se k sobě blíží
Oblečený v červené a žluté barvě
Navždy nevinní
Spící děti v jejich modrých měkkých pokojích
Stále sen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com