TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the cure - Název: disintegration 

Písňové texty a překlad: the cure - disintegration Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. disintegration.

Původní

Oh, I miss the kiss of treachery
The shameless kiss of vanity
The soft and the black and the velvety
Up tight against the side of me
And mouth and eyes and heart all bleed
And run in thickening streams of greed
As bit by bit it starts the need
To just let go my party piece
I miss the kiss of treachery
The aching kiss before I feed
The stench of a love for a younger meat
And the sound that it makes when it cuts in deep
The holding up on bended knees
The addiction of duplicities
As bit by bit it starts the need
To just let go my party piece
But I never said I would stay to the end
So I leave you with babies and hoping for frequency
Screaming like this in the hope of the secrecy
Screaming me over and over and over
I leave you with photographs, pictures of trickery
Stains on the carpet and stains on the scenery
Songs about happiness murmured in dreams
When we both of us knew how the ending would be
So it's all come back round to breaking apart again
Breaking apart like I'm made up of glass again
Making it up behind my back again
Holding my breath for the fear of sleep again
Holding it up behind my head again
Cut in deep to the heart of the bone again
Round and round and round and it's coming apart again
Over and over and over
And now that I know that I'm breaking to pieces
I'll pull out my heart and I'll feed it to anyone
I'm crying for sympathy, crocodiles cry
For the love of the crowd
And the three cheers from everyone
Dropping through sky
Through the glass of the roof
Through the roof of your mouth
Through the mouth of your eye
Through the eye of the needle
It's easier for me to get closer to Heaven
Than ever feel whole again
But I never said I would stay to the end
I knew I would leave you and fame isn't everything
Screaming like this in the hope of sincerity
Screaming it's over and over and over
I leave you with photographs, pictures of trickery
Stains on the carpet and stains on the memory
Songs about happiness murmured in dreams
When we both of us knew how the end always is
How the end always is
How the end always is
How the end always is
How the end always is
How the end always is

překlad

Oh, chybí mi polibek zrady
Nehanebný polibek ješitnosti
Měkký a černý a sametový
Pevně ​​proti mně
A ústa, oči a srdce krvácejí
A běh v zahušťujících proudech chamtivosti
Postupně začíná potřeba
Jen tak pustit můj večírek
Chybí mi polibek zrady
Bolestivý polibek, než se nakrmím
Zápach lásky k mladšímu masu
A zvuk, který vydává, když se zařezává do hloubky
Držení na ohnutých kolenou
Závislost duplicit
Postupně začíná potřeba
Jen tak pustit můj večírek
Ale nikdy jsem neřekl, že zůstanu až do konce
Takže tě nechávám s dětmi a doufám v frekvenci
Takto křičel v naději na utajení
Křičí mě znovu a znovu a znovu
Nechám vás s fotografiemi, obrázky podvodů
Skvrny na koberci a skvrny na scenérii
Píseň o štěstí mumlala ve snech
Když jsme oba věděli, jaký bude konec
Všechno se tedy vrátilo a znovu se rozpadlo
Rozpadá se, jako bych byl znovu složen ze skla
Znovu to vymýšlím za zády
Zadržuji dech ze strachu ze spánku
Znovu to držím za hlavou
Zase hluboko do srdce
Kolem dokola a dokola a znovu se rozpadá
Znovu a znovu a znovu
A teď, když vím, že se rozpadám na kousky
Vytáhnu srdce a nakrmím ho komukoli
Pláču pro soucit, pláčou krokodýli
Pro lásku davu
A všechny tři na zdraví
Klesající oblohou
Přes sklo střechy
Střechou úst
Ústa tvého oka
Očkem jehly
Je pro mě snazší přiblížit se k nebi
Než se budeš cítit znovu celý
Ale nikdy jsem neřekl, že zůstanu až do konce
Věděl jsem, že tě opustím a sláva není všechno
Takto křičet v naději na upřímnost
Křičí to znovu a znovu a znovu
Nechám vás s fotografiemi, obrázky podvodů
Skvrny na koberci a skvrny na paměti
Píseň o štěstí mumlala ve snech
Když jsme oba věděli, jaký je vždy konec
Jaký je vždy konec
Jaký je vždy konec
Jaký je vždy konec
Jaký je vždy konec
Jaký je vždy konec

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com