TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the cure – a japanese dream

Interpret: the cure - Název: a japanese dream 

Písňové texty a překlad: the cure - a japanese dream Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. a japanese dream.

Původní

I'm going back to the land of the blind
Back to the land where the sun never shines
I'm going back there and I'm hoping to find
Everything just as it was before I left it all behind
I slept at nights there hysterically
Twisted and turned but I just couldn't get free
I opened my eyes, I still couldn't see
But I could feel her, China white girl
So I get down on the floor, like I am worshiping God
Burning like a monkey
Ya, I lay down on the floor, like I am praying to the Lord
Burning like a monkey, oh
Ooh, that was a Japanese dream alright
The sound of the storm and the flickering light
And the way that her scent used to fill up the night like
Like her scent used to fill up the night
So I get down on the floor, like I am worshiping God
Burning like a monkey
Ya, I lay down on the floor, like I am praying to the Lord
Burning like a monkey
Just look at me now, just look at me this way
It looks like I am quite insane
It looks like I am trying to eat off my face
Looks like I'm going to the land of the blind anyway
Back where the sun never shines
Back to the land of the blind
Back in a Japanese dream
In a Japanese dream

překlad

Vracím se do země nevidomých
Zpět do země, kde nikdy nesvítí slunce
Vracím se tam a doufám, že najdu
Všechno jako předtím, než jsem to všechno nechal za sebou
V noci jsem tam hystericky spal
Pokroucené a otočené, ale prostě jsem se nemohl dostat na svobodu
Otevřel jsem oči, stále jsem neviděl
Ale cítil jsem ji, čínskou bílou dívku
Takže padám na zem, jako bych uctíval Boha
Hoří jako opice
Ya, lehl jsem si na podlahu, jako bych se modlil k Pánu
Hořící jako opice, oh
Ooh, to byl japonský sen v pořádku
Zvuk bouře a blikající světlo
A způsob, jakým její vůně zaplňovala noc
Stejně jako její vůně plnila noc
Takže padám na zem, jako bych uctíval Boha
Hoří jako opice
Ya, lehl jsem si na podlahu, jako bych se modlil k Pánu
Hoří jako opice
Jen se na mě podívej, podívej se na mě tímto způsobem
Vypadá to, že jsem docela šílený
Vypadá to, že se snažím sníst z mé tváře
Vypadá to, že stejně jdu do země slepých
Zpět tam, kde nikdy nesvítí slunce
Zpět do země nevidomých
Zpátky v japonském snu
V japonském snu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com