TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the cure – a foolish arrangement

Interpret: the cure - Název: a foolish arrangement 

Písňové texty a překlad: the cure - a foolish arrangement Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the cure! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the cure a podívejte, jaké další písničky od the cure máme v našem archívu, např. a foolish arrangement.

Původní

Christabel strips
And slips like a dream
Breaking ice with arms that gleam with pain
Disdain...
She throws her head
And glides against the stream
Throwing me her bravest smile
Defiant
Glittering
Shivering guile
"Catching a cold is quick this time
But fish?
Fish may take a while. "
Christabel dips and slips from me
And hand pushed deep inside is suddenly free
Triumphant
Reluctantly
Struggling six legs held up for me to see
"Don't be so scared
It's nothing new
It's the same old game
Only fun with two "
But fast and over and over
"I can't play this game with you"
Everything she tries to tell me
Leaves me open mouthed and still
Foolishly arrange tomorrow
The way I always will
Christabel trips
And grips my hand
But never to be saved
For a second I understand
And I fall with her
"I'll never leave you
Love you
See you change into the man I want
But it's not for long this thing
It's not for long "

překlad

Christabel proužky
A klouže jako sen
Prolomení ledu rukama, které zářily bolestí
Pohrdání...
Vrhne hlavu
A klouže proti proudu
Hodil mi její nejodvážnější úsměv
Vzdorný
Třpytivé
Třásl se lstí
„Tentokrát je nachlazení rychlé
Ale ryby?
Ryby mohou chvíli trvat. "
Christabel ze mě sklouzne a vyklouzne
A ruka vtlačená hluboko dovnitř je najednou volná
Triumfální
Neochotně
Bojující šest nohou zvedlo, abych to viděl
„Neboj se tak
Není to nic nového
Je to stejná stará hra
Pouze zábava se dvěma "
Ale rychle a znovu a znovu
„Nemohu s tebou hrát tuto hru“
Všechno, co se mi snaží říct
Nechává mě otevřenými ústy a stále
Pošetile zařídit zítra
Tak, jak to vždycky budu
Christabel výlety
A sevře mi ruku
Ale nikdy být zachráněn
Na vteřinu to chápu
A padám s ní
"Nikdy tě neopustím
Miluji tě
Uvidíme se, jak se měníš v muže, kterého chci
Ale tato věc to není na dlouho
Není to na dlouho “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com