TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the code – know your enemy

Interpret: the code - Název: know your enemy 

Písňové texty a překlad: the code - know your enemy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the code! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the code a podívejte, jaké další písničky od the code máme v našem archívu, např. know your enemy.

Původní

Know your enemy (2x)
Its inside of you
Inside of me
Know your enemy...
The clock is ticking like a time bomb in the mind
Of the people whos rebel hearts cry out to break
The ties that bind desperate times to the human
Spirit in us all watch it fall light the fuse let it begin!
Chorus:
We are the people
We are the time bomb picket line
Revolution, A revolution forged and redefined
With our minds with our hearts not shackled hands
Born to care not to kill
To help our fellow man and so we stand
Hand in hand and in solidarity
To know the truth, Know yourself, and know...
Know your enemy
And we're like fuses like candles burning at both ends
In the darkness in this madness lies another means to an end
But I contend that the human spirit in us all
Will stand tall... light the fuse let it begin!
(Chorus)
So take these words tear them down they don't mean anything
If we don't act on our ideas than they're just words we sing
Fuck your rhetoric of reason your banner and your plea
'Till you know the truth, know yourself, and know...
Know your enemy

překlad

Poznejte svého nepřítele (2x)
Je to uvnitř vás
Uvnitř mě
Poznej svého nepřítele...
Hodiny tikají jako časovaná bomba v mysli
Z lidí, jejichž srdce rebelů křičí, aby se zlomili
Vazby, které spojují zoufalé časy s člověkem
Duch v nás všech sledujte, jak dopadá světlo, pojistka to může začít!
Refrén:
Jsme lidé
Jsme demonstrační hůl časované bomby
Revoluce, revoluce vytvořená a předefinovaná
S naší myslí se srdcem bez spoutaných rukou
Narozen, aby se nestaral o zabití
Abychom pomohli svému bližnímu, a tak stojíme
Ruku v ruce a solidárně
Chcete-li znát pravdu, poznat sebe a vědět ...
Poznej svého nepřítele
A jsme jako pojistky jako svíčky hořící na obou koncích
V temnotě v tomto šílenství leží další prostředek k dosažení cíle
Tvrdím však, že lidský duch v nás všech
Bude stát vysoký ... zapálit pojistku a začít!
(Refrén)
Vezměte tedy tato slova, strhněte je, nic neznamenají
Pokud nebudeme jednat podle svých představ, jsou to jen slova, která zpíváme
Seru na rétoriku rozumu, banner a prosbu
„Dokud neznáš pravdu, neznáš sám sebe a neznáš ...
Poznej svého nepřítele

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com