TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the city drive – light years

Interpret: the city drive - Název: light years 

Písňové texty a překlad: the city drive - light years Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the city drive! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the city drive a podívejte, jaké další písničky od the city drive máme v našem archívu, např. light years.

Původní

This is the day that I
Figure out the rest of my life
Who do I want to be?
Will I ever get to be somebody?
Apart from you
A part of you
Always gets carried around
So get all dressed down
And go and hit the town
Funny how it always works out
You're not the only
One who is lonely
Everyone knows
We're different speeds
With light years between
And yet it goes
On and on
So we joke around again
Could we ever really be friends?
I'll always say I want you and
Secretly mean it
We could talk about it
But I doubt it
Would make any difference now
It would take forever
For us to stay together
Funny how it never works out
You're not the only
One who is lonely
Everyone knows
We're different speeds
With light years between
And yet it goes
So let me go
Don't let it go
On and on
It's hard to know if this is for the best
But I guess we'll find out in time
All you've ever wanted lies ahead
You're not the only
One who is lonely
Everyone knows
We're different speeds
With light years between
And yet it goes
So let me go
Don't let it go
On and on

překlad

To je den, kdy já
Zjistit zbytek svého života
Kým chci být?
Budu někdy někdo?
Kromě tebe
Část z vás
Vždy se nechá nosit
Takže se oblečte
A jděte a udeřte do města
Zvláštní, jak to vždy funguje
Nejsi jediný
Ten, kdo je osamělý
Každý ví
Jsme různé rychlosti
Se světelnými roky mezi
A přesto to jde
Dál a dál
Takže znovu vtipkujeme
Mohli bychom být někdy opravdu přátelé?
Vždycky řeknu, že tě chci a
Tajně to myslíš vážně
Mohli bychom o tom mluvit
Ale pochybuji o tom
Teď by to změnilo
Trvalo by to navždy
Abychom zůstali spolu
Zvláštní, jak to nikdy nefunguje
Nejsi jediný
Ten, kdo je osamělý
Každý ví
Jsme různé rychlosti
Se světelnými roky mezi
A přesto to jde
Tak mě nech jít
Nenech to jít
Dál a dál
Je těžké vědět, jestli je to nejlepší
Ale myslím, že to zjistíme včas
Vše, co jste kdy chtěli, leží před námi
Nejsi jediný
Ten, kdo je osamělý
Každý ví
Jsme různé rychlosti
Se světelnými roky mezi
A přesto to jde
Tak mě nech jít
Nenech to jít
Dál a dál

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com