TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the blood brothers – rats and rats and rats for candy

Interpret: the blood brothers - Název: rats and rats and rats for candy 

Písňové texty a překlad: the blood brothers - rats and rats and rats for candy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the blood brothers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the blood brothers a podívejte, jaké další písničky od the blood brothers máme v našem archívu, např. rats and rats and rats for candy.

Původní

Mr. Howell: The dinner was fine until she opened her mouth.
Oh, Candy! Oh, Candy! Behind her teeth 15 rats started screaming and sobbing. Candy girl! Candy girl!
When we were kissing in the car
those rodents smoked cigars in her throat, blowing smoke.
(You turn on the lights and look a bit closer... there's shutters on her eyes, there's a door on her thigh.)
Candy: These rats are not living inside my hotel face.
They're just sick and they need a bed lined with fine lace.
Mr. Howell: You know that pity's got an ugly price tag.
Rats: Our fur feels like it's on fire. There's thorns growing on our bones.
Our hunger is x-rated.
Oh, mother, we love you so!
(Candy invites you upstairs, you say it's getting awfully late, but she yanks your hand through the door. Her clothes fall off and she presses into you. But those rats have chewed a hole straight through her navel and nipple.)
Mr. Howell: Oh, Candy. I've got to go.
Candy: Oh, won't you stay the night with me Mr. Howell!
These rats are not living inside my hotel face.
They're just sick and need a bed lined with fine lace.
Mr. Howell: You know that pity's got an ugly price tag. [x2]
Rats: Our muscles have turned to cement.
We're coughing up needles and nails.
Our veins are flowing barbed wire.
Oh, mother, we are so frail! but wait!
We've got a trick for him.
We twist tears into shit eaten grins.
(When you wake up in the morning you find yourself alone in Candy's bed. And everything is gone: paintings, jewels, songs. Candy's blowing in the breeze; those rats devoured her up in her sleep. Her skin's tied to the bed post like a flag on a ship of ghosts. You read the letter on the dresser; the sick brown sun rubbing in your soul).
Reading letter: Oh, mother, you should have known.
You should have seen through our fake broken bones.
Our tears that we razor-sharpened were calculated to rob you blind.
Mr. Howell: Three weeks later from that day,
I saw those rats on a bicycle.
They crept by me and started balling,
their eyes turned to icicles.
Crying, "We need a vacancy!"

překlad

Pan Howell: Večeře byla v pořádku, dokud neotevřela ústa.
Oh, Candy! Oh, Candy! Za jejími zuby začalo 15 krys křičet a vzlykat. Candy holka! Candy holka!
Když jsme se líbali v autě
ti hlodavci kouřili doutníky v krku a kouřili.
(Zapnete světla a podíváte se trochu blíž ... na jejích očích jsou okenice, na stehně jsou dveře.)
Candy: Tyto krysy nežijí uvnitř mého hotelového obličeje.
Jsou prostě nemocní a potřebují postel lemovanou jemnou krajkou.
Mr. Howell: Víte, že škoda má ošklivou cenu.
Krysy: Naše srst má pocit, že je v plamenech. Na našich kostech rostou trny.
Náš hlad má hodnocení x.
Ach, matko, tak tě milujeme!
(Candy vás zve nahoře, říkáte, že už je strašně pozdě, ale škubne vaší rukou skrz dveře. Její šaty spadnou a tlačí se do vás. Ale ty krysy jí kously díru přímo přes pupek a bradavku.)
Mr. Howell: Ach, Candy. Musím jít.
Candy: Oh, nezůstaneš se mnou, pane Howell!
Tyto krysy nežijí uvnitř mého hotelového obličeje.
Jsou prostě nemocní a potřebují postel lemovanou jemnou krajkou.
Mr. Howell: Víte, že škoda má ošklivou cenu. [x2]
Krysy: Naše svaly se změnily na cement.
Kašleme na jehly a nehty.
Naše žíly tečou ostnatým drátem.
Ach, matko, jsme tak křehcí! ale počkej!
Máme pro něj trik.
Křičíme slzy do srandy sežraných úsměvů.
(Když se ráno vzbudíš, ocitneš se sama v Candyině posteli. A všechno je pryč: obrazy, klenoty, písničky. Candy fouká ve větru; tyto krysy ji pohltily ve spánku. Její kůže je přivázaná k postýlce jako vlajka na lodi duchů. Přečetli jste si dopis na prádelníku; nemocné hnědé slunce, které se vám třese v duši).
Čtení dopisu: Ach, matko, měla jsi to vědět.
Měli jste vidět skrz naše falešné zlomené kosti.
Naše slzy, které jsme ostřili jako břitva, byly vypočítány tak, aby tě okradly o slepotu.
Pan Howell: O tři týdny později od toho dne,
Viděl jsem ty krysy na kole.
Vplížili se ke mně a začali koukat,
jejich oči se změnily na rampouchy.
Pláč: „Potřebujeme volné místo!“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com