TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the blood brothers – live at the apocalypse cabaret

Interpret: the blood brothers - Název: live at the apocalypse cabaret 

Písňové texty a překlad: the blood brothers - live at the apocalypse cabaret Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the blood brothers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the blood brothers a podívejte, jaké další písničky od the blood brothers máme v našem archívu, např. live at the apocalypse cabaret.

Původní

Scarecrow, you ruined me.
Now I've caught my hands in the death machine.
They fed my children to the lions;
they made me watch it on the television.
Scarecrow, with your blackbird wives,
I was promised you'd come and save my life.
They chased me down with the farmer's son,
bashed our brains out with an oil drum.
The cross-eyed map of the afterlife is knitting tiny neck ties...
But scarecrow, I'm still alive.
Who sewed me back together to watch the whole world writhe?
Watch me stumble on the cobblestones.
Mothers, grab your children, here comes the town drunk.
Scarecrow, they took my wife.
They tied her to an oak in a field of rye.
They flood the field with kerosene;
as the moths ate the flames their faces beamed.
The bald-eyed map of the afterlife is knitting tiny neck ties..
And the Graveyard Ship flies over us.
The celebrity host walks the plank.
The verse of the day is, "Baby heads planted in the ground don't make baby trees. Thank you, goodnight."
Scarecrow, did you hear about the priest
they found jerking off in the confession booth?
His collar spinning like a top
he looked so pathetic crying to the cops.
Scarecrow, did you hear about the man who locked his daughter
in the basement for 12 years?
They dragged her out of the house to the hungry audience.
The cross-eyed map of the afterlife is knitting tiny neck ties.
The bald-eyed map of the afterlife is knitting tiny noose ties.
The wild-eyed map of the afterlife is knitting tiny death lies.

překlad

Strašidlo, zničil jsi mě.
Nyní jsem chytil ruce do stroje smrti.
Krmili mé děti lvům;
donutili mě to sledovat v televizi.
Strašák se svými manželkami kosů,
Bylo mi slíbeno, že přijdeš a zachráníš mi život.
Pronásledovali mě s farmářovým synem,
vybil naše mozky olejovým bubnem.
Mapa křížového pohledu posmrtného života plete drobné kravaty ...
Ale strašák, jsem stále naživu.
Kdo mě zase sešil, aby sledoval svíjení celého světa?
Sledujte, jak narážím na dlažební kostky.
Matky, popadněte své děti, tady je město opilé.
Strašák, vzali mou ženu.
Připoutali ji k dubu v poli žita.
Zaplavují pole petrolejem;
když můry jedly plameny, jejich tváře zářily.
Plešatá mapa posmrtného života plete drobné krční vazby ..
A hřbitovná loď letí nad námi.
Hostitel celebrit kráčí po prkně.
Dnešní verš zní: „Hlavy dítěte zasazené do země nedělají dětské stromky. Děkuji, dobrou noc.“
Strašák, slyšel jsi o knězi?
zjistili, že škubají ve zpovědi?
Jeho límec se točil jako vršek
na policisty vypadal tak žalostně, jak pláče.
Strašák, slyšel jsi o muži, který zamkl svou dceru
ve sklepě po dobu 12 let?
Vytáhli ji z domu k hladovému publiku.
Mapa s křížovýma očima posmrtného života plete drobné krční vazby.
Plešatá mapa posmrtného života plete drobné smyčky.
Mapa posmrtného života s divokýma očima plete drobné lži smrti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com