TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • the blood brothers – ambulance vs ambulance

Interpret: the blood brothers - Název: ambulance vs ambulance 

Písňové texty a překlad: the blood brothers - ambulance vs ambulance Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the blood brothers! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od the blood brothers a podívejte, jaké další písničky od the blood brothers máme v našem archívu, např. ambulance vs ambulance.

Původní

Ambulance X extracts several consultants
From the slow gumming death at the office orifice.
Ambulance why imprisons the sigh of the recent amputee
And dumps her in the xylophone trees.
Ambulance X scours the tanning complex for Repunzels
Rotting in their skin cooking coffins.
Ambulance why drops the body off at the door step.
Ambulance X pulls you out of the party
And rubs your freckles like a DJ to his records
But Ambulance why teaches you the word goodbye
And cuts your hands to show you where you stand,
Under the monolith of what is love and what is scam, what is sun and what is tan.
The Ambulance Angels pull up to your doorstep
The sirens flash emergency,
"You'd better come quick."
The Ambulance Angels chisel a crack in your mouth,
And then they paint a landscape with your regret and shouts.
Roll tape and decode the moans,
Ventilate the scandal from these locked up mouth holes.
You'll never see your wife
And children again so tell us what it was going Through your head,
When you looked into their eyes
And said "no thanks i'll take the hooker instead"
You'll never see that office again
so when the nurse amputates both of your thighs
come a little bit closer to the mic
and tell us what you miss more your desk or the hungry sky.
The Ambulance Angels pull up to the graveyard,
and leave you there bubbling broken sonnets and shards.
The Ambulance Angels notify your next of kin
and show them the scrap book of your operation:
His head was a faucet leaking love, laughter and lies:
All his secret wishes, all his world famous sighs.
Before you remember, Oh yeah, before you give in,
Just remember we're coming back for your children.

překlad

Ambulance X extrahuje několik konzultantů
Z pomalé gumující smrti v ústí kanceláře.
Ambulance, proč uvězní povzdech nedávné amputované osoby
A hodí ji na xylofonní stromy.
Ambulance X prohledává opalovací komplex Repunzels
Hnijí v jejich kůži rakve na vaření.
Ambulance, proč tělo klesá u schodů ke dveřím.
Ambulance X vás vytáhne ze strany
A vtírá vaše pihy jako DJ do svých záznamů
Ale Ambulance, proč tě učí slovo sbohem
A podřízne ti ruce, aby ti ukázal, kde stojíš,
Pod monolitem toho, co je láska a co podvod, co je slunce a co je opálení.
Ambulance Angels táhnou až k vašemu prahu
Sirény blikají nouzově,
„Raději přijď rychle.“
Ambulance Angels sekáč v ústech,
A pak s vaší lítostí a výkřiky namalují krajinu.
Rolovat pásku a dekódovat sténání,
Vyvětrejte skandál z těchto uzamčených otvorů v ústech.
Nikdy neuvidíš svou ženu
A děti znovu, tak nám řekněte, o co jde vaší hlavou,
Když jste se jim podívali do očí
A řekl: „Ne, díky, místo toho vezmu šlapku
Tu kancelář už nikdy neuvidíte
takže když vám sestra amputuje obě stehna
pojďte trochu blíž k mikrofonu
a řekněte nám, co vám chybí víc na stole nebo na hladové obloze.
Ambulance Angels zastavit na hřbitově,
a nechám vás tam bublat rozbité sonety a střepy.
Ambulance Angels upozorní vaše nejbližší příbuzné
a ukažte jim zápisník vaší operace:
Jeho hlavou byl faucet prosakující lásku, smích a lži:
Všechna jeho tajná přání, všechny jeho světově proslulé povzdechy.
Než si vzpomenete, ach jo, než se poddáte,
Pamatujte, že se vracíme pro vaše děti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com