TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the attic ends - Název: love 

Písňové texty a překlad: the attic ends - love Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the attic ends! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the attic ends a podívejte, jaké další písničky od the attic ends máme v našem archívu, např. love.

Původní

(verse 1)
I only care about one thing,
only care about myself,
and what does that bring?
When you, only care about yourself too,
our relationship's up in the air,
what do you do?
(chorus)
Love, why do I care at all?
Why do I give at all?
What do you do when the lights turn to dark
and you don't know my name?
Why do I care at all?
Why do I give at all?
What do you do when the lights turn to dark and
you don't know my name......
don't know my name....
(verse 2)
I walk away though you loved me
and the reason's a mystery
why it all fell apart..
and you, gave into selfishness too,
our relationship's up in the air, what do you do?
(chorus 2)
Cause love (love),
why do I care at all? (why do I care at all)
Why do I give at all? (why do I give at all)
What do you do when the lights turn to dark
and you don't know my name?
Why do I care at all? (why do I care at all)
Why do I give at all? (why do I give at all)
What do you do when the lights turn to dark and
you don't know my name......don't know my name?
(bridge)
You say that time, it must have run out on us,
but we stuck around,
and you say that you need time to see, if we,
if we're still in love
and I know in time it will all make sense
but till then, tell me what, is all this for?
I only care about one thing,
only care about myself
and what does that bring?
Cause love.. (love),
why do I care at all? (why do I care at all)
Why do I give at all? (why do I give at all)
What do you do when the lights turn to dark
and you don't know my name?
Why do I care at all? (why do I care at all)
Why do I give at all? (why do I give at all)
What do you do when the lights turn to dark and
you don't know my name.

překlad

(verš 1)
Záleží mi jen na jedné věci,
zajímám se jen o sebe
a co to přináší?
Když se staráte jen o sebe,
náš vztah je ve vzduchu,
co děláš?
(refrén)
Láska, proč mě to vůbec zajímá?
Proč vůbec dávám?
Co děláte, když světla ztmavnou
a neznáš moje jméno?
Proč mě to vůbec zajímá?
Proč vůbec dávám?
Co děláte, když světla ztmavnou a
neznáš moje jméno ...
neznáš mé jméno ....
(verš 2)
Odcházím, i když jsi mě miloval
a důvod je záhadou
proč se to všechno rozpadlo ..
a ty, také oddaný sobectví,
náš vztah je ve vzduchu, co děláš?
(refrén 2)
Protože láska (láska),
proč mě to vůbec zajímá? (proč mě to vůbec zajímá)
Proč vůbec dávám? (proč vůbec dávám)
Co děláte, když světla ztmavnou
a neznáš moje jméno?
Proč mě to vůbec zajímá? (proč mě to vůbec zajímá)
Proč vůbec dávám? (proč vůbec dávám)
Co děláte, když světla ztmavnou a
neznáš mé jméno ... neznáš moje jméno?
(most)
Říkáte, že ten čas nám už musel dojít,
ale zůstali jsme kolem,
a říkáš, že potřebuješ čas vidět, jestli my,
pokud jsme stále zamilovaní
a vím, že to čas bude mít smysl
ale do té doby, řekni mi, za co to všechno je?
Záleží mi jen na jedné věci,
zajímám se jen o sebe
a co to přináší?
Protože láska ... (láska),
proč mě to vůbec zajímá? (proč mě to vůbec zajímá)
Proč vůbec dávám? (proč vůbec dávám)
Co děláte, když světla ztmavnou
a neznáš moje jméno?
Proč mě to vůbec zajímá? (proč mě to vůbec zajímá)
Proč vůbec dávám? (proč vůbec dávám)
Co děláte, když světla ztmavnou a
neznáš moje jméno

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com