TEXTPREKLAD.COM

Interpret: the agony scene - Název: suffer 

Písňové texty a překlad: the agony scene - suffer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the agony scene! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the agony scene a podívejte, jaké další písničky od the agony scene máme v našem archívu, např. suffer.

Původní

A sickening display
A scar for every line
The beauty and the pain
Of total agony
These lacerations
The stench of slow decay
It desecrates
Making beautiful profane
A tragedy
The suffering of loss
That separates
A fragile soul from its remains
Lay down and you'll suffer
Would you die for your affliction?
Held down, now you suffer!
Would you kill for what destroys you
They pick at the remains
The dead in perfect lines
The beauty in the pain
Of total agony
These lacerations
The stench of slow decay
It desecrates
Making beautiful profane
A tragedy
The suffering of loss
It separates
A fragile soul from its remains
[Chorus]
In darkness, I close my eyes
A prayer to ease the pain
In silence I realize
The darkness will always..

překlad

Ohavný displej
Jizva pro každou linku
Krása a bolest
Totální agónie
Tyto tržné rány
Zápach pomalého rozkladu
Znesvěcuje to
Dělat krásné profánnosti
Tragédie
Utrpení ztráty
To odděluje
Křehká duše z jejích ostatků
Lehněte si a budete trpět
Zemřel bys pro své utrpení?
Drž se, teď trpíš!
Zabili byste za to, co vás ničí
Vybírají zbytky
Mrtví v dokonalých liniích
Krása v bolesti
Totální agónie
Tyto tržné rány
Zápach pomalého rozkladu
Znesvěcuje to
Dělat krásné profánnosti
Tragédie
Utrpení ztráty
Odděluje se
Křehká duše z jejích ostatků
[Refrén]
Ve tmě zavírám oči
Modlitba ke zmírnění bolesti
V tichosti si uvědomuji
Temnota bude vždy ..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com