TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • T
  • »
  • the agony scene – procession

Interpret: the agony scene - Název: procession 

Písňové texty a překlad: the agony scene - procession Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od the agony scene! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od the agony scene a podívejte, jaké další písničky od the agony scene máme v našem archívu, např. procession.

Původní

The stench of the hopeless and wounded
The cries that escape from the depths of regret
A bleeding, mass in procession
That fell on the path from which it strayed
A whisper in total darkness
To die at the hands of what we are
A breath escapes from the lifeless
The blind and the feeble of our decay
This is the pain we must suffer..
This is the endless agony..
This is the darkest of secrets..
We give our lives to keep
The light that's surrounding
I am all that you've made me
Their endless desire
Feeds the fire inside me
And all I can ask for
Take this life that you gave me
I'm not your messiah..
The fear that grows like a cancer
Held like a breath and sacrificed
The blood that flows from the wounded
Consumed by the masses who've longed to taste
This is a prayer for the hopeless..
This is an endless tragedy..
This is the darkest of secrets..
We give ourselves to keep
The light that's surrounding
I am all that you've made me
Their endless desire
Feeds the fire inside me
And all I can ask for
Take this life that you gave me
I'm not your messiah..
I pray for redemption
These unanswered cries
In darkness it came to me,
And I breathe
The distant voices sing to me
And everything changes suddenly
And i..
The light that's surrounding
I am all that you've made me
Their endless desire
Feeds the fire inside me
And all I can ask for
Take this life that you gave me
I'm not your messiah..
The life that's surrounding
I am all that you've made me
Their endless desire
Feeds the fire inside me
And I didn't ask for
Take this life that you gave me
I'm not your messiah..

překlad

Zápach beznadějných a zraněných
Výkřiky, které unikají z hlubin lítosti
Krvácení, masa v průvodu
Kleslo to na cestu, ze které bloudilo
Šepot v úplné tmě
Zemřít rukama toho, co jsme
Z mrtvých uniká dech
Slepý a slabý našeho rozkladu
To je bolest, kterou musíme trpět ..
Toto je nekonečné utrpení ..
Toto je nejtemnější tajemství ..
Dáme své životy, aby zůstaly
Světlo, které obklopuje
Jsem všechno, co jsi ze mě udělal
Jejich nekonečná touha
Krmí oheň uvnitř mě
A vše, o co mohu požádat
Vezmi si ten život, který jsi mi dal
Nejsem tvůj mesiáš ..
Strach, který roste jako rakovina
Drženo jako dech a obětováno
Krev, která teče z raněných
Konzumováno masami, které toužily ochutnat
Toto je modlitba za beznadějné ..
Toto je nekonečná tragédie ..
Toto je nejtemnější tajemství ..
Dáváme si, abychom si udrželi
Světlo, které obklopuje
Jsem všechno, co jsi ze mě udělal
Jejich nekonečná touha
Krmí oheň uvnitř mě
A vše, o co mohu požádat
Vezmi si ten život, který jsi mi dal
Nejsem tvůj mesiáš ..
Modlím se za vykoupení
Tyto nezodpovězené výkřiky
Ve tmě mi to přišlo
A já dýchám
Vzdálené hlasy mi zpívají
A všechno se náhle změní
A já ..
Světlo, které obklopuje
Jsem všechno, co jsi ze mě udělal
Jejich nekonečná touha
Krmí oheň uvnitř mě
A vše, o co mohu požádat
Vezmi si ten život, který jsi mi dal
Nejsem tvůj mesiáš ..
Život, který obklopuje
Jsem všechno, co jsi ze mě udělal
Jejich nekonečná touha
Krmí oheň uvnitř mě
A já jsem o to nežádal
Vezmi si ten život, který jsi mi dal
Nejsem tvůj mesiáš ..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com