TEXTPREKLAD.COM

Interpret: tech n9ne - Název: pain killer 

Písňové texty a překlad: tech n9ne - pain killer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od tech n9ne! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno t od tech n9ne a podívejte, jaké další písničky od tech n9ne máme v našem archívu, např. pain killer.

Původní

(The Hole)

[Verse 1: Tech N9ne]

My painkillers' in my dresser, right next to my rester

What insane brain would agree to this gesture?

To unjest less stress left with no extra

View's a mess, true depressed steps can infect ya

I'm a product of some shit gone wrong

Even though I speak to many, with a hit song tone

Even though I'm famous and I'm giving chicks long dong

Man, I feel like the coppertop just a sick stone throne

One Flew Over The Cucoo's Nest, then he cashed some beaucoup checks

But he was not nearly stable to crew new Tech

As a, phenomenon, but karma wanna noose dudes' neck

Designer of death, get to choose who's next

Is it real to you?

But if you got evil you kind to come and steal a few

Condemned souls, cause of what the old painkiller do

Keep having these dreams of me taking my nine milla

Who can help me execute this desire to pop a pill or two?

[Hook: Tech N9ne & Krizz Kaliko]

You can't give me medical attention to ease my pain

Sometimes I feel helpless and need some thing to relieve my brain

You may love your M.D, but he has none in store for me

So when the raining pours on me, my dream fulfill us

Painkillers

[Verse 2: Tech N9ne]

My pain comes from me, being a fuck up

With Strange Music we, really we lucked up

Cause being a lost soul got my bucks up

Even though my cerebral cortex and spirit

Needed a touch up

Everybody around me hurting and shit

While everybody on TV, kicking it, reject, jerkin and shit

I be the one on stage and studio stressed out

Workin and spit

This shit to the people that I know

That I got a lotta evil lurkin and quick

Women want me-want me, so they flaunt the monkey

Even during sex sometimes

A heap of stress still

Wants to haunt me

When I grabbed the yalk she couldn't talk

And it was no humpty-dumpty

Even though I'm sick in the head we kicks it like a donkey, don't we?

My apology to everyone who've been labeled a victim

I be losing my mind, I just picked up the nine and I gripped 'em

And I put it off in a direction like I was the Kiss one

I always think about the day when I'm able to pull back and I click 'em

[Hook]

[Verse 3: Tech N9ne]

No meds for me, just lead for me

Any light inside of my head is just too dead to see

Any kind a way out of this whole, can I pull this darkness out of this soul?

A lot of people wanna know how it's sold

Cause a lot of motherfuckers' having doubt on this globe

And I'm one of 'em

You can see it on the television, everybody trippin', it's a ton of them

Straight feeling that pain, go insane then bang and it ain't no none of 'em

Many ways to end these days when the darkness make you wanna shun the sun

Ten million ways to die when you constantly cry and the gun is one

[Hook]

překlad

(The Hole)

[Verš 1: Tech N9ne]

Moje léky proti bolesti' v mém prádelníku, hned vedle mého odpočívadla

Který šílený mozek by souhlasil s tímhle gestem?

To unjest méně stresu vlevo bez extra

Pohled je nepořádek, pravda depresivní kroky mohou nakazit ya

Jsem produktem nějakých sraček, které se zvrtly

I když mluvím k mnohým, s tónem hitovky

I když jsem slavný a dávám holkám dlouhé dongy

Člověče, cítím se jako coppertop jen nemocný kamenný trůn

One Flew Over The Cucoo's Nest, then he cashed some beaucoup checks

Ale nebyl zdaleka stabilní, aby posádku nového Techu

Jako, fenomén, ale karma chtít oprátka dudes' krk

Designér smrti, může si vybrat, kdo bude další.

Je to pro tebe skutečné?

Ale když máš zlo, tak si přijď a pár jich ukradni.

Odsouzených duší, protože to, co dělá starý lék proti bolesti.

Pořád se mi zdají sny o tom, jak si beru svých devět mil.

Kdo mi pomůže vykonat tu touhu prášek nebo dva?

[Hook: Tech N9ne & Krizz Kaliko]

Nemůžeš mi dát lékařskou pomoc, aby mi ulevil od bolesti

Někdy se cítím bezmocný a potřebuji něco, co by ulevilo mému mozku

Můžeš milovat svého M.D., ale on nemá v zásobě pro mě

Takže když na mě prší, můj sen nás naplňuje

Léky proti bolesti

[Verš 2: Tech N9ne]

Moje bolest pochází ze mě, být fuck up

Se Strange Music jsme, opravdu jsme měli štěstí

Cause being a lost soul got my bucks up

I když můj mozkový kůry a ducha

Needed a touch up

Everybody around me hurting and shit

Zatímco všichni v televizi to kopou, odmítají, škubou se a tak...

Já jsem ten, kdo je na pódiu a ve studiu vystresovaný.

Workin and spit

This shit to the people that I know

Že na mě číhá spousta zla a rychle.

Ženy mě chtějí - chtějí mě, tak se chlubí opicí

Dokonce i při sexu někdy

A heap of stress still

Chce mě pronásledovat

Když jsem chytil žluť, nemohla mluvit

A nebylo to žádné humpoláctví

I když mám nemocnou hlavu, kopeme to jako osel, že jo?

Omlouvám se všem, kteří byli označeni za oběti

Já se zblázním, jen jsem zvedl devítku a sevřel jsem je

A dal jsem to směrem, jako bych byl Kiss one

Vždycky myslím na den, kdy budu moct couvnout a kliknu na ně

[Hook]

[Verš 3: Tech N9ne]

Žádné léky pro mě, jen olovo pro mě

Jakékoli světlo uvnitř mé hlavy je prostě příliš mrtvý vidět

Jakýkoli druh cesty ven z tohoto celku, mohu vytáhnout tuto temnotu z této duše?

Hodně lidí chce vědět, jak se to prodává

Cause lot of motherfuckers' having doubt on this globe (Protože spousta zmrdů má pochybnosti o téhle zeměkouli)

A já jsem jeden z nich

Můžeš to vidět v televizi, všichni trippin', je jich tuna

Straight feeling that pain, go insane then bang and it ain't no none of 'em

Mnoho způsobů, jak ukončit tyhle dny, když temnota tě nutí vyhýbat se slunci.

Deset milionů způsobů, jak zemřít, když neustále pláčeš, a zbraň je jedním z nich

[Hook]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com