TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • S
  • »
  • switchfoot – we are one tonight

Interpret: switchfoot - Název: we are one tonight 

Písňové texty a překlad: switchfoot - we are one tonight Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od switchfoot! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno s od switchfoot a podívejte, jaké další písničky od switchfoot máme v našem archívu, např. we are one tonight.

Původní

Check!. Tonight!. Tonight!. I'll rise. I'll fall. I'll fail you all. We built these cities to stand so tall. We've lost our walls. I don't want to lose it, coming down. With the whole world upside-down. I don't have a soul to trust in now. With the whole world upside-down. We are one, tonight!. And we're singing it out!. We are one, tonight!. And we're dreaming out loud!. And the world is flawed. But these scars will heal. We are one, tonight!. Tonight!. Tonight!. Two eyes. One tongue. I've come. Undone. I'm no victim. I paid these dues. I came to lose. I don't want to fight about it now. With the whole world upside-down. I don't have a soul to trust in, now. With the whole world upside-down. We are one, tonight!. And we're singing it out!. We are one, tonight!. And we're dreaming out loud!. And the world is flawed. But these scars will heal. We are one, tonight!. Tonight!. Tonight!. Tonight!. Tonight!. Tonight!. I don't want to lose a common ground. With the whole world upside-down. I don't want to fight about it now. And the world was burning out. Let's slow the evening down. Slow it down. Slow down. Please slow down. Down. Down. The stars are comin' out!. We are one. We are one. We are one. We are one tonight. We are one tonight. And were singing it out. We are one tonight. And were dreaming out loud. And the world is flawed,. But these scars will heal!

překlad

Zkontrolovat! Dnes večer! Dnes večer! Vstanu. Padnu. Všechny vás zklamu. Postavili jsme tato města, aby stála tak vysoko. Ztratili jsme své hradby. Nechci je ztratit, když se blížíme dolů. S celým světem vzhůru nohama. Nemám teď duši, které bych mohl věřit. S celým světem vzhůru nohama. Jsme jedno, dnes večer! A zpíváme si to! Jsme jeden, dnes večer! A sníme nahlas!. A svět je vadný. Ale tyhle jizvy se zahojí. Jsme jeden, dnes v noci! Dnes v noci! Dnes večer! Dvě oči. Jeden jazyk. Přišel jsem. Rozpuštěný. Nejsem žádná oběť. Zaplatil jsem tyto poplatky. Přišel jsem prohrát. Nechci se o to teď hádat. S celým světem vzhůru nohama. Nemám teď duši, které bych mohl věřit. S celým světem vzhůru nohama. Jsme jedno, dnes večer! A zpíváme si to! Jsme jedno, dnes večer! A sníme nahlas! A svět je vadný. Ale tyhle jizvy se zahojí. Jsme jeden, dnes v noci! Dnes v noci! Dnes večer! Dnes večer! Dnes večer! Dnes večer! Nechci ztratit společnou půdu pod nohama. S celým světem vzhůru nohama. Nechci se o to teď hádat. A svět se rozhořel. Zpomalme večer. Zpomalte ho. Zpomalte. Prosím, zpomalte. Zpomalte. Zpomalte. Hvězdy vycházejí! Jsme jedno. Jsme jedno. Jsme jedna. Dnes v noci jsme jeden. Dnes večer jsme jeden. A zpíváme to. Dnes večer jsme jedno. A sníme nahlas. A svět je vadný,. Ale tyhle jizvy se zahojí!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com