TEXTPREKLAD.COM

Interpret: sting - Název: dienda 

Písňové texty a překlad: sting - dienda Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od sting! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno s od sting a podívejte, jaké další písničky od sting máme v našem archívu, např. dienda.

Původní

How like the fall

To be gone in a day

Just as the leaves had turned gold

I was drawn to the sound

That the wind carried down

From an open window pane

And oh, how like a song

Or a sad melody

To linger long after the end

And the harmony rings

With the promise of spring

On a Brooklyn street

How like the fall to be gone in a day

Just as the trees had turned gold

I was drawn to this sound

That some fingers had found

But now the winter seems to stay too long

How like a song

Or a sad melody

To linger long after it's gone

Though the window is closed

And the questions it posed

On a Brooklyn street

How like the spring

To return in a day

When everything seems to be new

But here's someone who's hoping

The window is open

On that Brooklyn street again

And oh, how like a song

Or a sweet melody

To linger long after it's gone

Let the harmony ring

With the promise of spring

On a Brooklyn street

překlad

Jak se podobá podzimu

být pryč v jeden den

Jen co se listí zbarvilo do zlata

Byl jsem přitahován zvukem

který vítr nesl dolů

z otevřeného okna

A ach, jak píseň

nebo smutná melodie

Dlouho přetrvává i po skončení

A harmonie zní

příslibem jara

na brooklynské ulici

Jak se podzimu líbí, když za den zmizí.

Stejně jako se stromy zbarvily do zlata

Byl jsem přitahován k tomuto zvuku

který našly nějaké prsty

Ale teď se zdá, že zima zůstává příliš dlouho

Jak píseň

Nebo smutná melodie

Zůstává dlouho poté, co odešla

I když je okno zavřené

A otázky, které kladla

na brooklynské ulici

Jak jako jaro

Vrátit se za den

Když všechno se zdá být nové

Ale je tu někdo, kdo doufá.

Okno je otevřené

Na té brooklynské ulici zase

A ach, jak jako píseň

nebo sladká melodie

dlouho přetrvává, když už je pryč

Ať harmonie zní

s příslibem jara

na brooklynské ulici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com