TEXTPREKLAD.COM

Interpret: Stefan Raab - Název: Space Taxi 

Písňové texty a překlad: Stefan Raab - Space Taxi Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od Stefan Raab! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno S od Stefan Raab a podívejte, jaké další písničky od Stefan Raab máme v našem archívu, např. Space Taxi.

Původní

(Intro)
"Space Taxi?"
"Ja, hallo, hier spricht der Spucky. (hier spricht Spucky)
Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde."
"I'll be right there, Baby!"
"Ah, danke." Well, I'm a space cab driver,
And I burst the speed,
Come on over to me, that's freaky.
With full power's set,
You gotta loose your head,
And when I don't know Jean, that's tricky.
I gotta hard, hard step,
And you're right in the middle,
And the speaker smokes just like a joint.
No matter what,
I'm gonna make you hot!
(Hui, ein Freund!) We're going straight to mother earth,
To make a party!
There'll be no problem,
We're on time tonight!
(Mopsgeschwindigkeit!) (Chorus) (2x)
High, high, high to tigh,
Space taxi to the sky. So come on, join me baby,
You don't say maybe,
All the other look space cab show,
I got a king size,
You get so spike,
If you wanna check it out say "Oh!" (Oh!)
If you ever might get for the right no limit,
All the ladies in the house say "Yeah!" (Yeah!)
Come on relax yourself on the backseat, baby!
(Vorsicht Verkehr!) We're going straight to mother earth,
To make a party!
There'll be no problem,
We're on time tonight!
(Mopsgeschwindigkeit!) (Chorus) (2x) "Space cab driver,
Please take us to the party!"
"No matter where,
I'm gonna take you there!"
"We want to touch your body!
Feuersalamander,
Mach Beine auseinander,
Mach Beine wieder zu,
Und raus bist du!" Well, I'm a number one, super cool, captain cab,
And I'm riding to the moon and the stars.
Wherever you wanna go,
Be sure I'm gonna go,
You can call me on the way to mars, baby.
And I'm fast like a going rhythm,
A jet engine,
And the other cars making me itch!
So let's get cruising ladies!
(Was meint ihr? Hmm, he's a bitch) We're going straight to mother earth,
To make a party!
There'll be no problem,
We're on time tonight!
(Mopsgeschwindigkeit!) (Chorus) (2x) I want you to get down.
Space taxi! "Space taxi, flieg mit uns!"

překlad

(úvod)
"Vesmírné taxi?"
"Jo, tady je Spucky (tady je Spucky)
A naléhavě potřebujeme taxík na zemi. "
"Budu hned, Baby!"
"Ach, díky." No, já jsem vesmírný řidič,
A rozbít rychlost,
Pojď ke mně, to je divné.
S kompletním napájením,
Musíš ztrácet hlavu,
A když neznám Jeana, je to složité.
Musím tvrdé, těžké kroky,
A ty jsi přímo uprostřed,
A reproduktor kouří stejně jako kloub.
Bez ohledu na to,
Udělám vás horko!
(Hui, kamarád!) Jdeme přímo na matku Zemi,
Chcete-li uspořádat párty!
Nebude žádný problém,
Dnes jsme večer!
(Rychlost pohybu) (Refrén) (2x)
Vysoká, vysoká, vysoká,
Vesmírné taxi k nebi. Tak pojď, pojď mi baby,
Neříkáš možná,
Všechny ostatní show kabiny show,
Mám krále,
Dostanete tak špice,
Pokud se chcete podívat, řekněte "Oh!" (Ach!)
Kdybyste se někdy dostali na správnou hranici,
Všichni dámy v domě říkají "Jo!" (To jo!)
Pojď se uvolnit na zadním sedadle, zlato!
(Pozor na dopravu!) Jdeme přímo na matku Zemi,
Chcete-li uspořádat párty!
Nebude žádný problém,
Dnes jsme večer!
(Rychlost pohybu) (Refrén) (2x) "Řidič prostorové kabiny,
Vezměte nás prosím na večírek! "
"Nezáleží kde,
Vezmu tě tam! "
mlok skvrnitý,
Rozdělené nohy,
Zavřete nohy,
A ty jsi venku! " No, já jsem číslo jedna, super cool, kapitán kabina,
A já jezdím na Měsíci a na hvězdách.
Kdekoli chcete jít,
Ujistěte se, že jdu,
Můžete mě zavolat na cestu do Marsu, zlato.
A já jsem rychle jako rytmus,
Proudový motor,
A ostatní auta mi to dělají!
Takže se vdáme!
(Co tím myslíš? Hmm, je to kurva) Jdeme přímo na matku Zemi,
Chcete-li uspořádat párty!
Nebude žádný problém,
Dnes jsme večer!
(Rychlost pohybu) (Refrén) (2x) Chci, aby ses pustil.
Vesmírné taxi! "Vesmírné taxi, podívejte se s námi!"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com