TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ruslan - Název: time to go 

Písňové texty a překlad: ruslan - time to go Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ruslan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od ruslan a podívejte, jaké další písničky od ruslan máme v našem archívu, např. time to go.

Původní

I'll let this beat drop, this my theme song

They still trying figure out what [?] we on

And when I tell em their cerebellum feel like the weed strong

I'm not one to leach on as I teach on to the eons

And I shout out blake to get an [?]

They act like I live in a sequel

I told em baby, I am for the [?]

Get out your head, its not that cerebral

I'm doing, doing and not asking

Anybody for permission man I'm basking

And the freedom that I feel, never taxing

Don't get it backspin confused with being fact slid

I'm relaxing, okay if you don't see me bro

An ex-tera who who values the time alone

I've been to Hollywood, but that cannot be in my bones

Or in my DNA, my soul refused to be throned

Ain't nobody from the [?] the way that I say it to you

Never lie I ain't come all this way just to play with you

Seen or high, It's time to go sorry I ain't staying with you

Come alone, come alone, it's [?]

A stay issue, a stay problem

I don't know if they official, it don't matter if they see me

Driving early like a primi, always speaking mind so freely

I don't got no time for greedy power tripping Mussolinis

Mostly misinformed and [?]

Beat my guy just like a genie with obedience [relax?]

I ain't even all that, extra say for the best of days

But i am trying to own a house in [?] where space

You got back to back spasms I got back to having fun

Back to back [draps?] with no backdrop on tour [?]

They got my back back against the wall and that is what I'll embrace

I don't know a whole lot, but I know not to be living that phrase

Ain't nobody from the [?] the way that I say it to you

Never lie I ain't come all this way just to play with you

Seen or high, It's time to go sorry I ain't staying with you

Come alone, come alone, it's [?]

překlad

Nechám tenhle beat padnout, tohle je moje znělka.

Pořád se snaží přijít na to, co [?] jsme na

A když jim řeknu, že jejich mozeček se cítí jako silná tráva.

Já nejsem ten, kdo by se vymykal, když učím na eony

A já křičím na Blakea, ať si dá [?]

Chovají se, jako bych žil na pokračování

Řekl jsem jim, baby, že jsem pro [?]

Vyndej si hlavu, není to tak mozkové

Dělám, dělám a neptám se

Někdo o svolení člověče já se vyhřívám

A svobodu, kterou cítím, nikdy nezatěžuje

Nenechte si to backspin zaměnit s tím, že fakt klouže

Já jsem relaxační, v pořádku, když mě nevidíš brácho

Bývalý tera, který si cení čas o samotě

Byl jsem v Hollywoodu, ale to nemůže být v mých kostech

Nebo v mé DNA, moje duše odmítla být trůn

Ain't nobody from the [?] tak, jak ti to říkám já

Nikdy nelži, že jsem nepřišel celou tuhle cestu jen proto, abych si s tebou hrál

Viděno nebo sjetý, je čas jít promiň, že s tebou nezůstávám

Přijď sám, přijď sám, je to [?]

Problém zůstat, problém zůstat

Nevím, jestli jsou oficiální, nezáleží na tom, jestli mě vidí.

Řídit brzy jako primi, vždycky mluvit mysl tak volně

Nemám čas na chamtivý mocenský tripy Mussoliniho.

Většinou špatně informovaní a [?]

Bít svého chlapa jen jako džin s poslušností [relax?]

Já nejsem ani to všechno, extra říct pro nejlepší dny

Ale snažím se vlastnit dům v [?] kde je místo

Ty máš zase křeče v zádech já se zase bavím.

Zpátky k zádům [draps?] bez kulis na turné [?]

Dostali mě zády ke zdi a to je to, co přijmu.

Moc toho nevím, ale vím, že tuhle frázi nemám žít

Ain't nobody from the [?] tak, jak ti to říkám já

Nikdy nelži, že jsem nešel celou tuhle cestu jen proto, abych si s tebou hrál

Viděno nebo sjetý, je čas jít promiň, že s tebou nezůstanu

Přijď sám, přijď sám, je to [?]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com