TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • R
  • »
  • roxy music – virginia plain

Interpret: roxy music - Název: virginia plain 

Písňové texty a překlad: roxy music - virginia plain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od roxy music! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od roxy music a podívejte, jaké další písničky od roxy music máme v našem archívu, např. virginia plain.

Původní

[Verse 1]

Make me a deal and make it straight

All signed and sealed, I'll take it

To Robert E. Lee I'll show it

I hope and pray he don't blow it, 'cause

We've been around a long time

Just try try try try tryin' to make make the big time

[Verse 2]

Take me on a roller coaster

Take me for an airplane ride

Take me for a six day wonder

But don't you throw don't you throw my pride aside besides

What's real and make believe?

Baby Jane's in Acapulco, we are flying down to Rio

[Verse 3]

Throw me a line, I'm sinking fast

Clutching at straws, can't make it

Havana sound we're trying

A hard edge, a hipster jiving, ohh

Last picture show's down the drive-in

You're so sheer, you're so chic, teenage rebel of the week

[Verse 4]

Flavours of the mountain streamline

Midnight blue casino floors

Dance the Cha-Cha through till sunrise

Opens up exclusive doors, oh wow!

Just like flamingoes look the same

So me and you, just we two, got to search for something new

[Verse 5]

Far beyond the pale horizon

Some place near the desert strand

And where my Studebaker takes me

That's where I'll make my stand, but wait!

Can't you see her Holzer mane?

What's her name?

Virginia Plain

překlad

[Verš 1]

Uzavři se mnou dohodu a udělej ji na rovinu

Vše podepsáno a zapečetěno, beru to

Robertu E. Leemu to ukážu

Doufám a modlím se, aby to nepokazil, protože

Už jsme tu dlouho

Jen se snažte, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se, snažte se

[Verš 2]

Vezmi mě na horskou dráhu

Take me for an airplane ride

Take me for a six day wonder

Ale neházejte neházejte mou pýchu stranou kromě toho.

Co je skutečné a co si vymýšlíš?

Baby Jane je v Acapulcu, letíme dolů do Ria.

[Verš 3]

Hoď mi lano, rychle se potápím

Chytám se stébla, nemůžu to zvládnout

Havana sound, zkoušíme to

A hard edge, a hipster jiving, ohh

Last picture show's down the drive-in

You're so sheer, you're so chic, teenage rebel of the week (Jsi tak průhledná, jsi tak šik, teenagerská rebelka týdne)

[Verš 4]

Chutě horského proudu

Půlnoční modrá podlaha kasina

Tancuj Cha-Cha až do východu slunce

Otevírá exkluzivní dveře, oh wow!

Stejně jako plameňáci vypadají stejně

Takže já a ty, jen my dva, musíme hledat něco nového

[Verš 5]

Daleko za bledým obzorem

Někde poblíž pouštní struny

A kam mě můj Studebaker zaveze

Tam se postavím, ale počkej!

Copak nevidíš její hřívu?

Jak se jmenuje?

Virginia Plain

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com