TEXTPREKLAD.COM

Interpret: robert ellis - Název: tour song 

Písňové texty a překlad: robert ellis - tour song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od robert ellis! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od robert ellis a podívejte, jaké další písničky od robert ellis máme v našem archívu, např. tour song.

Původní

She'll find someone to talk to

When she's feeling all alone

She'll find someone to cook for

And to care for when I'm gone

She'll find someone to go with her

To all the hokey parks

She'll fin d someone to dance with her

When the jukebox plays our song

Though I can't be with her

She's always on my mind

But there's many things I can't do from

'Carolina

Soon she'll start wondering what it is that I provide

Why the heal of husband can't by his woman's side

It's the choice I make

It's the price I pay

Just to hang out in a cheap bar

And to spend ten hours in a car

And to sing a couple of songs

But they don't let us play too long

For they shut us down and kick us out

And move to some other town

Well it ain't so glamorous as it sounds

And I need her now

She'll find someone to help her

With all the handy work

When she wants to see a movie

He will take her to the show

And maybe she will ask him

What he thinks of me and her

Will he probably' in control and insecure

When I ain't there to help with all the duties of a man

Well,she'll probably wondering what I'm doing and where I am

Maybe she'll imagine me alone with someone else

And maybe she'll think she'll find someone herself

And it's so hard to let

In this bed I made

Ina back of a dirty crapped car

I'm driving to some hipster bar

With people that I don' want to see

But I appreciate the company

On an end string of one night stands

With okay girls and shitty bands

And the good one comes now but I want to be back home again

Home again,

I hope she'll be there when I come back home again

Home again

I hope she'll be there when I come back home again

She'll find someone to tell her

That she looks good in a dress

That moment that I can send her from a 'express

And in the shoes I bought her

She will walk by other man

And every one will stare and hope

That she walks by again

I know that she loves me and I know her love is true

But when she needs some company

What else she could do?

She'll have some tough decisions

That may try in her heart

But everything seems different from a million miles apart

I know just how to cope

How to keep my worried trapped

I'll go out to the nearest bar

I'll shoot some and play some cards

Put the jukebox on the 32

The song that makes me think of you

I'll get so drunk that I'll can't stand

And think of you with another man

And cloud the pieces of my mind

That remind me what I left behind

překlad

Najde si někoho, s kým si může promluvit

Když se cítí úplně sama

Najde někoho, kdo jí uvaří

a starat se o ni, když jsem pryč

Najde si někoho, kdo s ní půjde

do všech parků, kde se to jen hemží

najde někoho, kdo s ní bude tančit.

Když jukebox hraje naši píseň

Ačkoli nemůžu být s ní

Pořád na ni myslím

Ale je mnoho věcí, které nemohu udělat od

'Carolina

Brzy se začne zajímat, co jí poskytuji.

Proč se uzdravit z manžela nemůže po boku své ženy

Je to volba, kterou dělám

Je to cena, kterou platím

Jen za to, že se poflakuju v levném baru

A strávit deset hodin v autě

A zazpívat pár písniček

Ale nenechají nás hrát moc dlouho.

Protože nás zavřou a vyhodí

A přestěhovat se do jiného města

No, není to tak okouzlující, jak to zní.

A já ji teď potřebuju

Najde si někoho, kdo jí pomůže.

se všemi těmi pracemi.

Když chce jít do kina

Vezme ji na představení

A možná se ho zeptá

Co si myslí o mně a o ní

Bude se asi' kontrolovat a nejistý

Když tam nebudu, abych mu pomohl se všemi povinnostmi muže.

No, nejspíš ji bude zajímat, co dělám a kde jsem.

Možná si mě bude představovat samotného s někým jiným.

A možná si bude myslet, že si někoho najde sama.

A to je tak těžké nechat

V téhle posteli, kterou jsem si ustlal

Ina zadním sedadle špinavého posraného auta

Jedu do nějakého hipsterského baru

S lidmi, které nechci vidět

Ale oceňuju tu společnost

Na konci šňůry známostí na jednu noc

s fajn holkama a sračkovými kapelami

A teď přijde ta dobrá, ale já chci být zase doma.

Zase domů,

Doufám, že tam bude, až se vrátím domů.

Znovu doma

Doufám, že tam bude, až se vrátím domů.

Najde někoho, kdo jí to řekne

že jí to v šatech sluší

Ten okamžik, který jí mohu poslat z 'expresu

A v botách, které jsem jí koupil

Bude chodit kolem jiného muže

A každý bude zírat a doufat

že půjde zase kolem

Vím, že mě miluje, a vím, že její láska je opravdová.

Ale když potřebuje společnost

Co jiného by mohla dělat?

Bude mít těžká rozhodnutí

Které může zkusit v jejím srdci

Ale všechno se zdá být jiné z milionu mil od sebe

Vím jen, jak se s tím vyrovnat

Jak udržet svou ustaranou past

Vyjdu si do nejbližšího baru

Dám si pár panáků a zahraju si karty

Dám jukebox na 32

Píseň, která mě nutí myslet na tebe

Opiju se tak, že to nevydržím

A myslet na tebe s jiným mužem

And cloud the pieces of my mind

Které mi připomínají, co jsem nechal za sebou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com