TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • R
  • »
  • robbie robertson – when the night was young

Interpret: robbie robertson - Název: when the night was young 

Písňové texty a překlad: robbie robertson - when the night was young Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od robbie robertson! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od robbie robertson a podívejte, jaké další písničky od robbie robertson máme v našem archívu, např. when the night was young.

Původní

We headed straight south in a sundown light

On Highway 61 through the delta night

We shared the back roads with card sharks and grifters

Tent show evangelists and Luke the Drifter

What is lost, what is missing

What's been gone way too long

We had dreams when the night was young

We were believers when the night was young

We could change the world stop the war

Never seen nothing like this before

But that was back when the night was young

Sign reads God Bless America guns and ammo

I'm not sure that's what He means

Sign reads repent the end is near

I'm not sure that's what we need

Get your heart beating in the right direction

That's when you make a real connection

We had dreams when the night was young

We were believers when the night was young

We could change the world stop the war

Never seen nothing like this before

But that was back when the night was young

Now Andy Warhol's in the hotel lobby

He's waiting for the late night muse

But she won't be back before morning

She's gone downtown to hear some blues

Like the sun rising out of the sea

It's how you embrace the mystery

We had dreams when the night was young

We were believers when the night was young

We could change the world stop the war

Never seen nothing like this before

But that was way back when the night was young

We had dreams when the night was young

We were believers when the night was young

We could change the world stop the war

Never seen nothing like this before

But that was way back when the night was young

překlad

V západu slunce jsme zamířili přímo na jih.

Po dálnici 61 noční deltou

Sdíleli jsme vedlejší silnice s karetními žraloky a podvodníky.

evangelisty ze stanů a tulákem Lukem.

Co se ztratilo, co chybí

Co je pryč příliš dlouho

Měli jsme sny, když noc byla mladá

Byli jsme věřící, když noc byla mladá

Mohli jsme změnit svět, zastavit válku

Nikdy předtím jsme nic takového neviděli

Ale to bylo v dobách, kdy noc byla mladá

Na nápisu je napsáno: Bůh žehnej Americe, zbraně a munice.

Nejsem si jistý, jestli to myslí vážně.

Na nápisu je napsáno, že se blíží konec.

Nejsem si jistý, že to je to, co potřebujeme.

Ať tvé srdce bije správným směrem

Tehdy se ti podaří navázat skutečné spojení

Měli jsme sny, když noc byla mladá

Byli jsme věřící, když noc byla mladá

Mohli jsme změnit svět zastavit válku

Nikdy předtím jsem nic takového neviděl

Ale to bylo v dobách, kdy noc byla mladá

Teď je Andy Warhol v hotelové hale.

Čeká na noční múzu

Ale ona se do rána nevrátí

Odešla do centra poslechnout si blues.

Jako slunce vycházející z moře

To je způsob, jakým přijímáš tajemství.

Měli jsme sny, když noc byla mladá

Byli jsme věřící, když noc byla mladá

Mohli jsme změnit svět, zastavit válku.

Nikdy předtím jsem nic takového neviděl

Ale to bylo v dobách, kdy noc byla mladá.

Měli jsme sny, když noc byla mladá

Byli jsme věřící, když noc byla mladá

Mohli jsme změnit svět, zastavit válku

Nikdy předtím jsem nic takového neviděl

Ale to bylo dávno, když noc byla mladá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com