TEXTPREKLAD.COM

Interpret: rob bailey - Název: jealous 

Písňové texty a překlad: rob bailey - jealous Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od rob bailey! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno r od rob bailey a podívejte, jaké další písničky od rob bailey máme v našem archívu, např. jealous.

Původní

I work harder than anybody knows and I've lost touch with everybody close to me,

But I won't stop, no, I won't stop, no, I won't stop, no, I can't stop!

Ok! So you've never heard of me, I am the reason that you've ever done anything creatively.

You sound ridicules! It's Rob fucking Bailey in this, bitch!

Stop crying about your blood and your sweat! Quit talking about things you haven't done yet!

Are you done yet? Do you need a second? Catch your breath I haven't even started yet!

I just want you to know that I am aware and I think everybody else is too!

Its been a few years, but I am well fed! Check my pedigree, I am well bred!

Ship captain, mine shaft, foreman till your hands black, like J. Henry,

Hit spikes till I'm dead!

Lets take a break before the chorus and let that sink in.

I work harder than anybody knows and I've lost touch with everybody close to me,

But I won't stop, no, I won't stop, no, I won't stop, no, I can't stop!

Ywah, yeah And you should be a little jealous,

At least that's all that instant messages tell us!

Well, I guess its on to the next one, mama said be the best so I am the best one!

We've invented this shit, with my whole life I've been in some shit.

Never got a handout, blue colors in me, blue on the outside,

Cut me open, blue blood comes out and I doubt I will bleed red.

Zombie mentality, work past death

And I'm hard in the head, brick walls couldn't stop a motherfucka, I am going all out!

No seeds, no water, no dirt, from concrete, I made it work.

Foundation, build over an empire, I am the bridge-stone, I am the fire,

I am the raw, I am the blueprint, I am the master you are the student.

So here is your first lesson, quit trying to be me!

I won't stop, I won't stop, I won't stop, I can't stop,

I won't stop, I won't stop, I won't stop, I can't stop!

I work harder than anybody knows and I've lost touch with everybody close to me,

But I won't stop, NO, I won't stop, no, I won't stop, no, I can't stop!

překlad

Pracuji tvrději, než kdokoli ví, a ztratil jsem kontakt se všemi blízkými,

Ale nepřestanu, ne, nepřestanu, ne, nepřestanu, ne, nemůžu přestat!

Dobře! Takže jste o mně nikdy neslyšeli, já jsem důvod, proč jste kdy něco tvůrčího udělali.

Zníš směšně! V tomhle je Rob Bailey, kurva!

Přestaň brečet nad svou krví a potem! Přestaň mluvit o věcech, které jsi ještě neudělal!

Už jsi skončil? Potřebuješ ještě jednu? Chytni dech, ještě jsem ani nezačal!

Jen chci, abys věděl, že si to uvědomuju a myslím, že všichni ostatní taky!

Už je to pár let, ale jsem dobře živená! Podívejte se na můj rodokmen, jsem dobře vychovaný!

Lodní kapitán, důlní šachta, předák, až ti zčernají ruce, jako J. Henry,

Bijte hroty, dokud neumřu!

Dáme si před refrénem pauzu a necháme to doznít.

Dřu víc, než kdo ví, a se všemi blízkými jsem ztratil kontakt,

Ale já nepřestanu, ne, já nepřestanu, ne, já nepřestanu, ne, já nemůžu přestat!

Ywah, jo A ty bys měl trochu žárlit,

Alespoň to nám říkají okamžité zprávy!

No, myslím, že je to na další, máma říkala, buď nejlepší, tak jsem nejlepší!

Vymysleli jsme tuhle sračku, s celým svým životem jsem byl v nějakých sračkách.

Nikdy jsem nedostal almužnu, modrý barvy ve mně, modrý navenek,

Rozřízni mě, modrá krev vyteče a pochybuju, že budu krvácet červeně.

Zombie mentalita, pracovat až do smrti

A já mám v hlavě tvrdý, cihlové zdi by nezastavily ani motherfucka, jdu do toho naplno!

Žádný semínka, žádná voda, žádná hlína, z betonu jsem to udělal.

Základy, stavět nad říší, já jsem kámen mostu, já jsem oheň,

Já jsem surovina, já jsem plán, já jsem mistr, ty jsi žák.

Tak tady je tvá první lekce, přestaň se snažit být mnou!

Nepřestanu, nepřestanu, nepřestanu, nemohu přestat,

Nepřestanu, nepřestanu, nepřestanu, nepřestanu, nemůžu přestat!

Pracuju víc, než si kdo umí představit, a ztratila jsem kontakt se všemi blízkými,

Ale já nepřestanu, NE, nepřestanu, ne, nepřestanu, ne, nemůžu přestat!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com