TEXTPREKLAD.COM

Interpret: pro era - Název: like water 

Písňové texty a překlad: pro era - like water Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od pro era! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno p od pro era a podívejte, jaké další písničky od pro era máme v našem archívu, např. like water.

Původní

[Produced by Statik Selektah]

(Capital STEEZ, Rest in peace)

[Intro: Common]

They say signs of the end is near

[Verse 1: Capital STEEZ]

And I quote, we came like them niggas in boats

Still think it's a joke? Your third eye vision is broke

We lifted from smoke and floating, that's how I got my aura open

Check the horoscopes, though; you could say I'm horror scoping

You catch me floating on a four-leaf clover

That's the pot of gold so we sonnin' them like Maury Povich

We gone need paternity tests I guess

Cause them vets ain't learning it step-by-step

It's Beast Coast, we the murderous set

We raining fire, and I don't mean the burners and techs

You gotta love it, all 47 of us

You ain't got a number, then I guess we gotta get you covered

I'm connecting to my brethren with the

West side connection cause he say he got the best there

We got the birds like 2-4-7

So I'm a hit you back in a second, cause we already

[Bridge: Capital STEEZ & Joey Bada$$]

Lifted, we lifted, we lifted, you dreamt it

We lived it, we lived it, we lived it, so we already

Lifted, we lifted, we lifted, we dreamt it

We lived it, we lifted

[Verse 2: Joey Bada$$]

Said you could run, but my niggas will still erase ya

Everywhere I go, they just copy and paste us

Pace yourself, wanksta you ain't like that ain't ya? Kerosene for your

Chaser, waste yourself, and thank your boy

Shots on me, I'm not drunk, let me explain my story

I'm not under, I'm higher than who my connect employ

Said for sure he got fire, most dankest, take a whiff

The gracious, he never lace the shit, take a trip

To the astrals, welcome to my land

It's your first OBE? Tell me how has your body been?

Spinning wheels on the axle of my embodiment,

Don't waste your breath, you can't BS, we know what your body meant

Through third eye codes, your third eye closed

If Steve Jobs made you purchase a third iPhone

All seeing eyes know what eye means

But 33 degrees can't make us freeze

Said they watered us down so they forced to believe

That they won us through force and greed

Eye said they warning us now so of course they need to be

Wanting a force to lead

They watered us down so they forces believe

That they won us through force and greed

[Bridge: Capital STEEZ & Joey Bada$$]

Said we already lifted, we lifted, we lifted, we dreamt it

We lived it

[Verse 3: CJ Fly]

I'm opening up my chakras; it's potent enough I chop it

I'm pointing out all impostors plotting to block my commas, trying to calm us

Down, but it ain't happening, we mad as shit

Still managing, girl can I bust if I got cannabis?

A half a zip could have her pants unzipped

Ain't enough romantic shit, so don't be sadden if you couldn't have a kiss

I'm still a bastard kid with blackened lips; I'm still a

Pacifist, but if you ask for it, then I could pass a fist

You don't smoke -ism, I'll introduce you, not a buddah

Abuser, feel like a Bad Boy when I take two puffs, I and I

Be stoned so Mary Jane is like Medusa, had keys

For dough, would have thought he was a super, but that's when I grew up

To realize I'm in a place to be

Made vacancy and still the emcee, they know they can't see, we part of the

Resistance, we'll fix things, persistence, we shifting

We drifting, we lifted

[Outro: Nas]

From the spliff that I lift -

From the spliff that I lift -

From the spliff that I lift and inhale

překlad

[Produced by Statik Selektah]

(Capital STEEZ, Rest in peace)

[Intro: Common]

Říká se, že znamení konce je blízko

[Verse 1: Capital STEEZ]

A já cituji, přišli jsme jako ti negři na člunech.

Pořád si myslíš, že je to vtip? Tvé třetí oko vidění je rozbité

Zvedli jsme se z dýmu a vznášeli se, tak jsem si otevřel auru

Podívejte se na horoskopy, i když; můžete říct, že jsem horor scoping

Přistihneš mě, jak se vznáším na čtyřlístku.

To je hrnec zlata, takže je sonnin' jako Maury Povich

Asi budeme potřebovat testy otcovství

Protože ti veteráni se to neučí krok za krokem.

Je to Beast Coast, my jsme vražedná skupina.

Dáváme oheň, a nemyslím tím hořáky a techniky.

Musíš to milovat, všech 47 z nás

Když nemáš číslo, tak tě asi musíme přikrýt.

Spojuju se se svými bratry s

West Side spojení protože říká, že má nejlepší tam

Máme ptáky jako 2-4-7

Takže ti to za chvilku vrátím, protože už jsme to udělali.

[Bridge: Capital STEEZ & Joey Bada$]

Lifted, we lifted, we lifted, you dreamt it

We lived it, we lived it, we lived it, so we already

Lifted, we lifted, we lifted, we dreamt it

We lived it, we lifted

[Verse 2: Joey Bada$]

Said you could run, but my niggas will still erase ya

Všude, kam jdu, nás jen kopírují a vkládají

Pace yourself, wanksta you ain't like that ain't ya? Kerosine for your

Chaser, waste yourself, and thank your boy

Shots on me, I'm not drunk, let me explain my story

I'm not under, I'm higher than who my connect employ

Said for sure he got fire, most dankest, take a whiff

Milostivý, on nikdy krajka hovno, vzít výlet

To the astrals, welcome to my land

To je tvůj první OBE? Řekni mi, jak se ti dařilo?

Roztočená kola na ose mého vtělení,

Neplýtvej dechem, nemůžeš BS, víme, co tvoje tělo znamenalo.

Skrze kódy třetího oka, tvé třetí oko se zavřelo

Kdyby tě Steve Jobs donutil koupit si třetí iPhone

Všechny vidoucí oči vědí, co oko znamená

Ale 33 stupňů nás nemůže přimět mrznout

Řekli, že nás naředili, takže nás donutili věřit

Že nás získali silou a chamtivostí

Oko řeklo, že nás teď varují, takže samozřejmě musí být

Chtějí sílu vést

Rozvodnili nás, aby nás donutili věřit

Že nás získali silou a chamtivostí

[Bridge: Capital STEEZ & Joey Bada$]

Said we already lifted, we lifted, we lifted, we dreamt it

We lived it

[Verse 3: CJ Fly]

Otevírám své čakry; je to dost silné, že jsem to rozsekat

Jsem poukazovat na všechny podvodníky spiknutí blokovat mé čárky, se snaží uklidnit nás

Dolů, ale to se neděje, jsme naštvaný jako hovno

Pořád se mi daří, holka, můžu se nechat zatknout, když mám marihuanu?

Půlka zipu by jí mohla rozepnout kalhoty

Ain't enough romantic shit, so don't be sadden if you couldn't have a kiss

Já jsem pořád bastard děcko se zčernalýma rtama; já jsem pořád

Pacifista, ale když si o to řekneš, tak bych ti mohl podat pěstí

Ty nekouříš -ismus, já ti ho představím, ne buddhista

Abuser, cítím se jako Bad Boy, když si dám dva šluky, já a já

Být zhulený tak Mary Jane je jako Medúza, měl klíče

Za těsto, myslel bych si, že je super, ale to je, když jsem vyrostl

Abych si uvědomil, že jsem na místě, kde mám být

Made vacancy and still the emcee, they know they can't see, we part of the

Odporu, napravíme věci, vytrvalost, posouváme se

We drifting, we lifted

[Outro: Nas]

Ze spliffu, který zvedám -

From the spliff that I lift -

Ze spliffu, který zvedám a vdechuju

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com