TEXTPREKLAD.COM

Interpret: pj morton - Název: motions 

Písňové texty a překlad: pj morton - motions Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od pj morton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno p od pj morton a podívejte, jaké další písničky od pj morton máme v našem archívu, např. motions.

Původní

(Verse). It's ok you can be honest with me. I've watched our decline gradually. Put into reverse wants to be the one to see it. So now we have the self offence sitting in our room. And our love is resting in peace in a tomb. But we're acting like nothing's even changed. (Chorus). Oh where'd you go, missed you so. I know you're standing here but your heart's been gone. And that's the thing that really matters to me. I don't wanna be just going though the motions. I don't care about the physical. If I don't have the emotional. I don't want half of you gotta have all of you. I don't wanna be just going though the motions. (Verse). I think it's time for you to tell me the truth. Don't hold back tell me what you wanna do. We can't continue on like this. This is nowhere to live. We need to get ourselves together. And if you want to fight the lance give it all you got. And if you think our time is done at least we gave it a shot. But whatever we do. Let's just make sure that it's real. (Chorus). Oh where'd you go, missed you so. I know you're standing here but your heart's been gone. And that's the thing that really matters to me. I don't wanna be just going though the motions. I don't care about the physical. If I don't have the emotional. I don't want half of you gotta have all of you. I don't wanna be just going though the motions. (Bridge). I don't wanna be going. Going. Going. Going through the motions. I don't wanna be going. Going. Going. Through the motions. Just going. Going. Going. Going through the motions. Please don't have me going. Going. Going. Going through the motions. Going. Going. Going through the motions. Going. Going. Going through the motions. (Chorus). Oh where'd you go, missed you so. I know you're standing here but your heart's been gone. And that's the thing that really matters to me. I don't wanna be just going though the motions. I don't care about the physical. If I don't have the emotional. I don't want half of you gotta have all of you. I don't wanna be just going though the motions

překlad

(Verš). To je v pořádku, můžeš být ke mně upřímný. Sledoval jsem náš postupný úpadek. Zařadit zpátečku chce být ten, kdo to vidí. Tak teď nám v pokoji sedí sebeurážka. A naše láska odpočívá v pokoji v hrobce. Ale my se chováme, jako by se ani nic nezměnilo. (sbor). Ach, kam jsi se poděl, tolik jsi mi chyběl. Vím, že tu stojíš, ale tvé srdce je pryč. A to je věc, na které mi opravdu záleží. Nechci jen tak prožívat pohyby. Nezáleží mi na fyzické stránce. Když nemám citovou stránku. Nechci mít polovinu tebe, musím mít tebe celou. Nechci jen procházet pohyby. (Verš). Myslím, že je čas, abys mi řekl pravdu. Nedrž se zpátky, řekni mi, co chceš dělat. Nemůžeme takhle pokračovat. Takhle se nedá žít. Musíme se dát dohromady. A jestli chceš bojovat s kopím, dej do toho všechno. A jestli si myslíš, že náš čas skončil, aspoň jsme to zkusili. Ale ať už uděláme cokoli. Jen se ujistěme, že je to skutečné. (Sbor). Ach, kam jsi se poděl, tolik jsi mi chyběl. Vím, že tu stojíš, ale tvé srdce je pryč. A to je věc, na které mi opravdu záleží. Nechci jen tak prožívat pohyby. Nezáleží mi na fyzické stránce. Když nemám citovou stránku. Nechci mít polovinu tebe, musím mít tebe celou. Nechci jen procházet pohyby. (Bridge). Nechci se jen tak procházet. Jít. Jít. Jít jen tak. Nechci jít. Jít. Jít. Procházím. Jen jít. Jít. Jít. Procházím pohyby. Prosím, nenechte mě jít. Jít. Jít. Procházel jsem těmi pohyby. Jít. Jít. Procházím si pohyby. Jdeme. Jdeme. Procházím si pohyby. (sbor). Kam jsi se poděl, tolik jsi mi chyběl. Vím, že tu stojíš, ale tvé srdce je pryč. A to je věc, na které mi opravdu záleží. Nechci jen tak procházet pohyby. Nezáleží mi na fyzické stránce. Když nemám citovou stránku. Nechci mít polovinu tebe, musím mít tebe celou. Nechci jen procházet pohyby.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com