TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • P
  • »
  • patti smith – within you without you

Interpret: patti smith - Název: within you without you 

Písňové texty a překlad: patti smith - within you without you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od patti smith! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno p od patti smith a podívejte, jaké další písničky od patti smith máme v našem archívu, např. within you without you.

Původní

We were talking

About the space between us all

And the people

Who hide themselves behind a wall

Of illusion, never glimpse the truth

Then it's far too late, when they pass away

We were talking

About the love we all could share

When we find it

To try our best to hold it there

With our love, with our love

We could save the world if they only knew

Try to realize it's all within yourself

No one else can make you change

And to see you're really only very small

And life flows on within you and without you

We were talking

About the love that's gone so cold

And the people

Who gain the world and lose their soul

They don't know, they can't see

Are you one of them?

When you've seen beyond yourself then you may find

Peace of mind is waiting there

And the time will come when you see we're all one

And life flows on within you and without you

překlad

Mluvili jsme

O prostoru mezi námi všemi

A o lidech

kteří se schovávají za zdí

iluzí, nikdy nezahlédnou pravdu

Pak už je pozdě, když odejdou.

Mluvili jsme

o lásce, kterou bychom mohli sdílet

Když ji najdeme

Snažit se ji co nejlépe udržet

S naší láskou, s naší láskou

Mohli bychom zachránit svět, kdyby jen věděli

Zkus si uvědomit, že je to všechno v tobě

Nikdo jiný tě nemůže donutit, aby ses změnil

A vidět, že jsi opravdu jen velmi malý.

A život plyne dál v tobě i mimo tebe

Mluvili jsme

O lásce, která tak vychladla

A o lidech

kteří získají svět a ztratí svou duši

Nevědí, nevidí.

Jsi jedním z nich?

Až uvidíš dál než za sebe, pak možná najdeš

že tam na tebe čeká klid

A přijde čas, kdy uvidíš, že jsme všichni jedno.

A život plyne dál v tobě i mimo tebe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com