TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • P
  • »
  • papa roach – gravity commentary

Interpret: papa roach - Název: gravity commentary 

Písňové texty a překlad: papa roach - gravity commentary Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od papa roach! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno p od papa roach a podívejte, jaké další písničky od papa roach máme v našem archívu, např. gravity commentary.

Původní

[Jacoby Shaddix]

We always have one or two songs on the record that are just a battle to finish and take a lot of work. Some songs come so naturally and some songs you just gotta fight for and… the producer loved it, Jerry was on board, Tobin loved it and I fucking hated it. I’m like “Ahh, I just can’t, something about it is not right, you know” and the producer is just like “No it’s amazing” and then I re-wrote the verse in a different way and it was good but it just didn’t have that thing and so we flipped it and put the rap back in it, ‘cause we pulled the rap out for a minute and did something else and that was good but it just didn’t… It didn’t tell the story that needed to be told and so, and really and truly it was just like to “I don’t want my wife to hear this song”, you know what I’m saying. “I’m so fucked”, you don’t like, “I don’t wanna like rehash this old shit”. But then it’s like that’s when some of the best music is, you know, that’s when some of the best music is written is when you’re just brutally honest and this track, you know, does really paint me in the best picture, you know. It definitely shows me as the scumbag, you know what I’m saying, but there’s some redemption, you know what I’m saying, change can fix things and can mend some broken hearts, you know, and this song, I believe is me and my wife Kelly this is like our testament to show maybe some other couples that are going through, you know, damaged relationships and, you know, broken trust is, well you can forgive, you can get through these things, it’s just you both gotta fight for it, you know and she is my gravity

překlad

[Jacoby Shaddix]

Vždycky máme na desce jednu nebo dvě písničky, které je těžké dokončit a dá to hodně práce. Některé písničky přijdou tak přirozeně a o některé musíš bojovat a... producentovi se to líbilo, Jerry byl na palubě, Tobinovi se to líbilo a já jsem to kurevsky nenáviděl. Říkám: "Ach, já prostě nemůžu, něco na tom není v pořádku, víš?" A producent na to: "Ne, je to úžasný." A pak jsem tu sloku přepsal jinak a bylo to dobrý, ale prostě to nemělo ten náboj, a tak jsme to převrátili a vrátili tam ten rap, protože jsme ho na chvíli vytáhli a udělali něco jinýho a bylo to dobrý, ale prostě to nebylo... Nevyprávělo to ten příběh, který bylo potřeba vyprávět, a tak, a opravdu a opravdu to bylo jen jako "Nechci, aby moje žena slyšela tuhle písničku", víte, co tím chci říct. "Jsem v prdeli", nechceš, "nechci jako omílat tyhle starý sračky". Ale pak je to tak, že nejlepší hudba vzniká, víš, nejlepší hudba vzniká, když jsi prostě brutálně upřímný a tahle skladba mě vykresluje v tom nejlepším světle, víš. Určitě mě ukazuje jako hajzla, víte, co tím chci říct, ale je tu nějaké vykoupení, víte, co tím chci říct, změna může věci napravit a může napravit některá zlomená srdce, víte, a tahle píseň, věřím, že je to já a moje žena Kelly, to je jako náš testament, který má možná ukázat některým dalším párům, které procházejí, víte, poškozenými vztahy a, víte, narušenou důvěrou, no, můžete odpustit, můžete se přes tyhle věci dostat, jenom o to musíte oba bojovat, víte, a ona je moje gravitace.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com