TEXTPREKLAD.COM

Interpret: one direction - Název: one thing 

Písňové texty a překlad: one direction - one thing Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od one direction! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno o od one direction a podívejte, jaké další písničky od one direction máme v našem archívu, např. one thing.

Původní

I've tried playing it cool. But, when I'm looking at you. I can't ever be brave. 'Cause you make my heart race. Shot me out of the sky. You are my kryptonite. You keep making me weak, yeah. Frozen and can't breath. Some things gotta get loud. 'Cause I'm dying just to make you see. That I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So, get out, get out, get out of my head. And fall into my arms instead. I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing and. You've got that one thing. Now I'm climbing the walls. But you don't notice at all. That I'm going out of my mind. All day and all night. Some things gotta get out. 'Cause I'm dying just to know your name. And I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So, get out, get out, get out of my head. And fall into my arms instead. I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing. Get out, get out, get out of my mind. And c'mon, come in to my life. I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing and. You've got that one thing. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. You've got that one thing. Get out, get out, get out of my head. And fall into my arms instead. So, get out, get out, get out of my head. And fall into my arms instead. I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing. Get out, get out, get out of my mind (out of my mind). And c'mon, come in to my life. I don't, I don't, don't know what it is. But I need that one thing and. You've got that one thing

překlad

Zkoušel jsem to hrát v klidu. Ale když se na tebe dívám. Nikdy nemůžu být odvážný. Protože se mi z tebe rozbuší srdce. Střelil jsi mě z nebe. Jsi můj kryptonit. Pořád mě oslabuješ, jo. Zmrzlá a nemůžu dýchat. Některý věci se musej dát nahlas. Protože umírám jen proto, abys to viděl. Že tě tu teď potřebuju mít u sebe. Protože ty máš tu jedinou věc. Tak vypadni, vypadni, vypadni z mé hlavy. A padni mi raději do náruče. Nevím, nevím, nevím, co to je. Ale potřebuju tu jednu věc a. Ty tu jednu věc máš. Teď lezu po stěnách. Ale ty si toho vůbec nevšímáš. Že jsem se zbláznil. Celý den a celou noc. Některé věci se musí dostat ven. Protože umírám jen proto, abych znal tvoje jméno. A já tě teď potřebuju tady u sebe. Protože ty máš tu jedinou věc. Tak vypadni, vypadni, vypadni z mé hlavy. A padni mi raději do náruče. Nevím, nevím, nevím, co to je. Ale potřebuju tu jednu věc. Vypadni, vypadni, vypadni z mé mysli. A no tak, pojď do mého života. Nevím, nevím, nevím, co to je. Ale potřebuju tu jednu věc a. Ty tu jednu věc máš. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu jednu věc máš. Vypadni, vypadni, vypadni z mé hlavy. A místo toho mi padni do náruče. Tak vypadni, vypadni, vypadni z mé hlavy. A místo toho padni do mé náruče. Nevím, nevím, nevím, co to je. Ale potřebuju tu jednu věc. Vypadni, vypadni, vypadni z mé mysli (z mé mysli). A no tak, pojď do mého života. Nevím, nevím, nevím, co to je. Ale potřebuju tu jednu věc a. Ty tu jednu věc máš.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com